GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการความรู้ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (๔)

สัญญาใจไฟปรารถนา อาชีวหาญกล้าท้ากู่สังคม

รายงานสดวันสุดท้าย WS-KM

 JJ ปิ้งแว๊ป สัญญาใจไฟปรารถนา อาชีวหาญกล้ากู่สังคม ผลงานทีมงาน ตัวอย่างครับ

กลุ่มที่ ๒

  ๑.   ใช้เครื่องมือ KM มาช่วย โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยนำอาจารย์ แต่ละสาขา มา ลปรร HOW TO นำไปทำจริง เกิดผลนำมาปรับปรุงคุณภาพของผู้เรียน คัดเลือก Best Practice มีการเผยแพร่ด้วยสื่อและ Media ต่างๆ

 ๒.  ทุกท่านมีรายงานการประเมินตนเอง>>สาขา>>วิทยาลัย

 เป็นการบูรณาการ ใช้การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหัวปลาและ ใช้เครื่องมือเสรอม คือ การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือเสริม สร้าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ครับ 

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68576
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)