ความเห็น 122669

บุคลากรการจัดการความรู้ใหม่

เขียนเมื่อ 
  • แปลกดีครับ แต่ก็แนวคิดที่ดี ครับ เพราะ องค์ประกอบคุณๆ ทั้ง 4 คน เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การจัดการความรู้ทั้งนั้น
  • ขอบคุณครับ