เช้าวันนี้ดิฉันมีโอกาสดีได้เข้าร่วมฟังการประชุม Weekly Meeting ของ สคส. เพื่อ BAR งานมหกรรม KM เบาหวาน ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐

ดิฉันเล่าให้ที่ประชุมฟังถึงที่มาที่ไปตามที่เคยเกริ่นไว้บ้างแล้ว (อ่านที่นี่) กลุ่มเป้าหมายจะเป็นบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานกับผู้ป่วยเบาหวาน ประมาณ ๕๐๐ คน เน้นการเรียนรู้ “ความรู้ปฏิบัติ” ผ่านกิจกรรมในห้องย่อยต่างๆ เราจะออกหนังสือ “ร้อยเรื่องเล่าเบาหวาน” รวบรวมเรื่องเล่าดีๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งใช้โอกาสนี้ทำแผนที่คนดี (ถ้าเป็นไปได้)

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ให้ข้อคิดว่าการมีห้องย่อยจำนวนมากไม่ดี และเสนอว่าควรมี KM Workshop เป็น Pre-Conference เพื่อให้ผู้เข้าประชุมที่เป็นมือใหม่เข้าใจเรื่อง KM เป็นการปูพื้นฐาน อาจารย์วิจารณ์ได้ไอเดียนี้มาจากการเข้าประชุมในเรื่อง Bio-informatics ที่อาจารย์ไม่มีความรู้ด้านนี้มาก่อน Pre-Conference ทำให้เข้าใจเรื่องราวที่จะมีในการประชุมได้ดีขึ้นมาก

น้องๆ ทีม สคส. ซักถามและช่วยกันแสดงความคิดเห็น อาจารย์วิจารณ์สรุปว่าในงานมหกรรม KM เบาหวาน สคส.จะรับผิดชอบดังต่อไปนี้
- จัด Pre-Conference
- จับภาพ Success Stories
- สร้างสีสันด้วยการจัดนิทรรศการและขายหนังสือ อาจมีสีสันด้านอื่นๆ อีก เอาไว้ค่อยปรึกษากับอาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด อีกครั้ง

คุณธวัช หมัดเต๊ะ จะเป็นผู้ประสานงานในส่วนของ สคส. งานที่รับไปแล้วคือจะไปคิดชื่องานให้ sexy กว่า “มหกรรม KM เบาหวาน”

อาจารย์วิจารณ์ยังเสนอให้ไปเสาะหาเรื่องของการแพทย์แผนไทยที่ใช้กับเบาหวานแล้วได้ผลดี ในแง่ของการรักษาและโรคแทรกซ้อน รวมทั้งหาผลงานของกลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น Stroke, HT เอามาประชันกัน พร้อมเสนอแนะว่า รพ.ไหนส่งคนมาเข้าประชุมเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพให้คิดค่าลงทะเบียนแบบ package เช่น ถ้ามา ๗ คน คิดแค่ ๕ คน เป็นต้น

คุณแกบเสนอว่างานครั้งนี้น่าจะทำให้บุคลากรได้ตระหนักในความมีศักยภาพของผู้ป่วย คุณอ้อมจะคัดเรื่องเล่าความสำเร็จเกี่ยวกับเบาหวานที่รวบรวมได้จากแบบประเมินของ NKM III ให้ เผื่อเอาไปใช้จับภาพ น้องอ้อขันอาสาจะช่วยประสานกับภาคีอื่น เช่น กรมอนามัย ให้ คุณอุทัย อันพิมพ์ บอก “ผมขอไปด้วย”

เริ่มคิดวางแผนการจัดงาน ก็ได้เห็นน้ำใจ ความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะช่วยเหลือของทีม สคส. แล้ว ทำให้เกิดความรู้สึกคึกคักขึ้นมากเลย

ที่สำคัญดิฉันและทีมงานคงต้องไปขอเรียนรู้หลายเรื่องจากคุณแอนที่เคยเป็นแม่งานใหญ่ๆ มาแล้วหลายครั้ง

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๙