วันที่ 19 ธันวาคม 

วันนี้ได้รับประสบการณ์ในการแปลงเทป xd เป็นเทป beta และการนำภาพและเสียงลงคอมพิวเตอร์ลงในโปรแกรมตัดต่อ newedit