ตอนที่ 5-2563 แนวทางการจัดการศึกษาตามความสามารถในองค์กรทางการศึกษา

แนวทางการจัดการศึกษาตามความสามารถในองค์กรทางการศึกษา

COMPETENCY-BASED  EDUCATION APPROACH IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    1.เพื่อศึกษาระบบการจัดการศึกษาตามความสามารถ 2.เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาตามความสามารถ

CBE APPROACH.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Competency for HRความเห็น (0)