โปรแกรมรักษาคนดี - เสียงสำเร็จ (เสียงบำบัดครั้งที่ 7)

Acknowledgement for "Agile for Effective You | Dahm Mongkol Hongchai"; CIS2020 Live Online Workshop on Sep 16, 2020 03:15 PM Bangkok

ทำไมคุณไม่เคยได้ยินเสียงแห่งความสำเร็จ?

เพราะคุณยึดจิตติดกรอบแห่งกาลเวลาที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ

เพราะเราไม่เคยใช้ชีวิตช้า ๆ ไม่เคยทบทวนปรับปรุงให้จิตคิดบวกอย่างมั่นใจ

เพราะเราไม่เคยขยายโอกาสเรียนรู้กิจกรรมที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน

ลองทบทวนจัดลำดับความสำคัญทันเวลาแห่งกิจกรรมการใช้ชีวิตกัน

  1. ใช้ Post-It 1 แผ่น ตัดเป็น 3 แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า จะใช้ Post-It กี่แผ่นก็ได้
  2. เขียนกิจกรรมสั้น ๆ ที่วางแผนล่วงหน้าในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้และวันต่อไปในที่ทำงาน ให้เวลา 2 นาที แยกเป็นจะทำอะไร กำลังทำอะไร ทำอะไรใกล้เสร็จแล้วบ้าง
  3. คล้ายข้อ 2. แต่เขียนกิจกรรมที่วางแผนในที่บ้าน 
  4. คล้ายข้อ 2. แต่เขียนตอบว่า "กิจกรรมอะไรที่อยากปรับปรุงตัวเองทันที" โดยระบุเวลาในการทำงานที่สมดุลกับเวลาในการดูแลพัฒนาตนเอง
  5. เขียนกิจกรรมสั้น ๆ บนกระดาษ Post-It สีแดง (สำคัญมากที่สุดในชีวิต) ให้เวลา 1 นาที 
  6. คล้ายข้อ 5. แต่เขียนบนกระดาษ Post-It สีเหลือง (สำคัญปานกลางในชีวิต) 
  7. คล้ายข้อ 5. แต่เขียนบนกระดาษ Post-It สีฟ้า (สำคัญน้อยที่สุดในชีวิต)
  8. มีเวลาก่อนสุดท้ายเพียง 1 นาที ในการย้ายกิจกรรมต่างๆ ให้รับรู้สึกถึงความคิดกับเวลาอันยืดหยุ่น
  9. มีเวลาสุดท้ายเพียง 1 นาที ให้ส่งเสียงตอบตัวเองว่า "กิจกรรมในกระดาษแผ่นใดบ้างที่เราจะ ทำต่อไป จะหยุดทำ จะเริ่มทำ"

ถอดบทเรียนในครั้งนี้คือ "จงมีจิตคิดเมตตาต่อตัวเองด้วยความสำเร็จในการลงมือทำทันที แล้วคนอื่นจะมีจิตกรุณาต่อตัวคุณ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (0)