ฝึกงานวันที่36 วันที่28.ส.ค.63

วันนนี้ฉันมาทำงาน7.50น. เมื่อถึงแล้วก็ไปเซ็นชื่อและไปลงพื้นที่ทำเวทีประชาคม เพื่อการจัดทำโครงการ  ช่วงบ่ายก็มาช่วยพี่ๆดูแลผู้ใหญ่ที่มาประชุมจนถึงเวลาเลิกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน60ความเห็น (0)