630916

รับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ

รับลงทะเบียนสวัสดิการเด็กแรกเกิด
ถ่ายเอกสารต่างๆ

รับลงทะเบียนผู้เปาะบางและผู้พิการ

ย้ายเตียงไปให้ผู้ที่พิการ ที่ต้องการเตียงในเขต 3 ชุมชนหน้าเวล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)