โปรแกรมรักษาคนดี - เสียงสงบ (เสียงบำบัดครั้งที่ 3)

Acknowledgement for "Emotions in Design: How to Spark the Right Emotions in UX Design | Jacob Greenshpan"; CIS2020 Live Online Workshop on Sep 16, 2020 02:00 PM Bangkok

ทำไมเราไม่เสียงสงบ?

เพราะอารมณ์ของเราแสดงออกมาทั้งบวกและลบพร้อมกัน

เพราะเราอยากใช้วัตถุ ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ แต่ใช้ได้ง่ายและรู้สึกดี

เพราะประสบการณ์ชีวิตทำให้เรามีความเชื่อซ่อนอยู่ลึกภายในใจ

เพราะเราจะจดจำประสบการณ์อารมณ์ลบได้ยาวนานกว่าอารมณ์บวก

ลองเขียนแยกแยะอารมณ์ผ่านแผนที่ความเห็นอกเห็นใจกัน

  1. ตีตารางแนวตั้งเป็น 6 คอลัมน์ แนวนอนเป็น 4 แถว
  2. แถวที่ 1 เป็นลำดับเหตุการณ์ที่ 1-6 คอลัมน์
  3. แถวที่ 2 เป็นอารมณ์บวก แถวที่ 3 เป็น ใจปล่อยวาง ไม่บวกไม่ลบ และแถวที่ 4 เป็นอารมณ์ลบ
  4. นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณระหว่างเดินทางหาร้านอาหารดี ๆ หลังเลิกงาน ก่อนกลับไปที่พักอาศัย ว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้าง ลำดับเหตุการณ์มีเรื่องราวให้คุณรับรู้สึกอารมณ์อย่างไรบ้าง 
  5. ลองมองภาพรวมตามลำดับเหตุการณ์แล้วส่งเสียงเล่าเรื่องให้ตัวเองได้ยินว่า "อะไรทำให้คุณอารมณ์บวก เฉย หรือ ลบ และอารมณ์ข้างต้นคืออะไร เช่น กลัว กังวล เศร้า เหงา เบื่อ หงุดหงิด โกรธ เป็นต้น

มีเพียง 2%-20% ที่แยกแยะและหาจุดเปลี่ยนจากอารมณ์ลบให้เป็นบวกได้เร็ว 

บทเรียนด้วยเสียงบำบัดครั้งนี้ คือ "เสียงสงบภายในใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตคิดบวกและแยกแยะอารมณ์บวกคนละเส้นกับอารมณ์ลบ...สื่อสารอารมณ์ด้วยสี คำสั้น ๆ  รับรู้ความหนักเบา"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (0)