โปรแกรมรักษาคนดี - เสียงสนุก (เสียงบำบัด ครั้งที่ 2)

ทำไมเราไม่มีเสียงสนุก? 

เพราะเราไม่เปิดใจให้คิดบวก

เพราะเราไม่มีสมาธิให้ตั้งใจรับฟังเสียงของคนอื่นจนเค้าพูดจบ

เพราะเราไม่สนใจฟังจับประเด็นความคิดบวกของผู้พูด

เพราะเราไม่มีการสะท้อนความคิดบวกระหว่างคู่สนทนา 

ทดลองฝึกเสียงสนุกกับเพื่อนเราเอง

  1. จับคู่สนทนา ให้ส่งสายตาว่าใครจะเริ่มพูดก่อน 
  2. คนที่พูดก่อนจะพูดว่า "ปิง" อีกคนจะพูดตามว่า "ปอง" 
  3. ทั้งคู่พูดสลับกันให้ส่งเสียงชัดเจนอย่างเร็วว่า "ปิงปอง" ภายใน 1 นาที
  4. จับเวลา 1 นาที ให้หาผู้ที่ฟังและพูดผิดพลาด 

มีคนเพียง 2% - 20% ที่ฟังและพูดได้เร็วถูกต้อง เพราะ "ให้เกียรติทุกคน รู้สึกมีคุณค่าในการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำคิดบวกไปข้างหน้า"

บทเรียนในเสียงบำบัดครั้งที่ 2: ถ้าคุณแคร์คุณค่าของคนในทีมงาน...คุณจะสนุกกับความสามารถที่เพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (0)