บันทึกการฝึกงานวันที่45 (16กันยายน)

วันนี้ได้มานั่งเช็ครายชื่อผู้รับเบี้ยสูงอายุ ตั้งแต่อายุ60-90ปีขึ้นไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)