16กย63

สวัสดี คณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวมทั้งผู้อ่านทุกท่านดิฉัน นางสาวนัชพรรณ โฉมศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่15 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ วันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในวันพุธที่ 16กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 46ของการฝึกงานเริ่มออกเดินทางจากบ้านพักเวลา 7:20น. โดยประมาณเพื่อที่ไปถึงที่ฝึกงานเวลา 8:10น. ก็เข้าห้องไปเก็บของแล้วก็ไปที่ห้องการคลังไปเอาใบชำระ_ทษีมาสรุปยอดเงินจนเวลา12:00 น.  พักกลางวัน 13:00มาเคลียใบภาษีกันต่อเวลา16.30 น. ได้ไหว้พี่ๆและได้ขี่รถกลับบ้าน ถึงบ้านเวลา18:00

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)