Day ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เทศบาลตำบลตาก้อง

การทำงานในวันนี้

ถ่ายเอกสารแบบสอบถามกลุ่มสตรีตำบลตาก้อง เพื่อเก็บไว้เป็นสำเนาหลักฐาน การประเมินการประชุมในแต่ละเดือน เพื่อไว้ปรับปรุงกิจกรรม ในการประชุมในครั้งหน้า ให้มีความน่าสนใจ และเกิดประประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างสูงสุด 

.

ปรึกษาเรื่องการทำแบบประเมินและติดตามโครงการ โดยปรึกษาพี่ๆว่าควรทำในลักษณะไหน ถึงจะเหมาะสมกับโครงการ เพื่อให้การทำโครงการพัฒนาในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อชาวบ้านอย่างแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนรุ่น60ความเห็น (0)