โปรแกรมรักษาคนดี - เสียงความสุข (เสียงบำบัด ครั้งที่ 6)

Acknowledgement for "Agile for Effective You | Dahm Mongkol Hongchai"; CIS2020 Live Online Workshop on Sep 16, 2020 03:15 PM Bangkok

ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงความสุข?

เพราะเราไม่ลองคิดทำอะไรใหม่ ๆ ในชีวิต

เพราะเราติดกรอบความสุขชั่วคราว

เพราะเราคาดหวังความสุขมากไป

เพราะเราไม่เคยรับฟังคนพูดบ่นเยอะ ๆ จนจบ

ลองอ่านและคิดใคร่ครวญช้า ๆ อยู่กับตัวเอง ด้วยกฎ Agile รวม 12 ข้อ ข้างล่าง

มีข้อใดบ้างที่คุณไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไร ขอช่วยส่งเสียงขอคำปรึกษานักกิจกรรมบำบัดได้เลย

 1. จงพึงพอใจในตัวเองและคนอื่น
 2. จงยินดีต้อนรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 3. จงทำอะไรดี ๆ บ่อย ๆ ทีละเล็กทีละน้อย
 4. จงพูดดีกับตัวเองและคนอื่นทุก ๆ วัน
 5. จงสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองและคนอื่น 
 6. จงสนทนาแบบพบหน้ากันจริงใจ
 7. จงเพิ่มพลังบวกแก้ปัญหาที่ทำงาน
 8. จงพัฒนาตัวเองให้มีสุขภาพดี
 9. จงเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้ดีเยี่ยมทุกวัน
 10. จงทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย พอดี พอเพียง พอประมาณ
 11. จงหาทีมงานที่ใช่ในการรู้คิดเชิงระบบ - รู้ว่าจะปรับปรุงอะไร ถ้าไม่ปรับจะเป็นอะไร
 12. จงสะท้อนคิดจิตมุ่งมั่นชื่นชมตัวเองและคนอื่นในวันที่เจอเรื่องแย่ ๆ ด้วยกัน

ถอดบทเรียนในครั้งนี้คือ "จงยิ้มสู้ ดูให้เรารู้สึกใจดีมีสุขแท้จริง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (0)