(188) ตลาดนัด KM'63 ‘อวดด้วย อวดดี พระศรีสร้างสรรค์’ (ตอนที่ 3) บรรยากาศการประชุมที่เต็มไปด้วยโอกาสของการเรียนรู้ บนความยืดหยุ่นที่สนุกสนาน

เรื่องนี้เป็นตอนที่ 3 ต่อจาก (187) ตลาดนัด KM'63 ‘อวดด้วย อวดดี พระศรีสร้างสรรค์’ (ตอนที่ 3) ฟอร์มใหม่.. สิ่งที่ได้เรียนรู้ ค่ะ

โอกาสของการเรียนรู้ (1) เรียนรู้ว่าจัดประชุมแบบเว้นวรรค.. ก็ได้นะ!

กำหนดวันประชุมในวันที่ 4, 6 สิงหาคม 2563 .. ทำไมไม่จัดงาน 2 วันต่อเนื่อง อย่างเช่นเคย?

  • เดิมกำหนดวันประชุมในวันที่ 5–6 สิงหาคม 2563 ต่อมามีวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (ผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุม) ในวันที่ 5 สิงหาคม การประชุมจึงทับซ้อนกันในวันและสถานที่เดียวกัน ท่านผู้อำนวยการกรุณาช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยเสนอให้เลื่อนการประชุมในวันที่ 5 มาเป็นวันที่ 4 เป็นการประชุมแบบเว้นวรรค 1 วัน ท่านแนะนำให้เรา ‘คิดนอกกรอบ ทำนอกกรอบ’ เมื่อวิเคราะห์ร่วมกันแล้ว พบว่าการจัดแบบเว้นวรรคนี้ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อผู้เกี่ยวข้องมากนัก เนื่องจากไม่มีผู้ร่วมประชุมจากภายนอกหน่วยงาน อีกทั้งยังส่งผลดีที่ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารสามารถเข้าร่วมประชุมได้ (ซึ่งคณะกรรมการบริหารบางท่านมีบทบาทเป็นผู้วิพากษ์ผลงานในการประชุมครั้งนี้ด้วย)

โอกาสของการเรียนรู้ (2) เรียนรู้ที่จะปรับตารางกิจกรรมให้สอดคล้องกับภาระงานของผู้บริหารระดับ สูง  .. คิดนอกกรอบอีกแล้ว !

  • นอกจากนี้ยังปรับตารางกิจกรรมใหม่ ให้นำเสนอผลงานทั้งหมดจำนวน 30 เรื่อง ในวันที่ 4 สิงหาคม แล้วเลื่อนกิจกรรมอื่นๆ ไปวันที่ 6 สิงหาคม 2563
  • กิจกรรมที่สำคัญคือพิธีเปิดและพิธีปิดการประชุม (โดยผู้อำนวยการ) เลื่อนมาเป็นช่วงบ่ายของวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยเริ่มกิจกรรมวันที่ 6 ตามลำดับดังนี้ (1) การนำเสนอบรรยากาศการประชุมของวันที่ 4 แล้วต่อด้วย (2) กิจกรรมการนำเสนอผลงานเด่นของ 4 กลุ่มภารกิจ รวม 4 เรื่อง (3) กิจกรรมการเสวนาของคณะกรรมการ MIO (4) การบรรยายของคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และ (5) พิธีเปิดการประชุม มอบรางวัลผลงาน ประกาศนียบัตร และปิดการประชุม (โดยผู้อำนวยการ)

โอกาสของการเรียนรู้ (3) เรียนรู้ประสบการณ์(ใหม่)เป็นผู้จัดประชุมอย่างยืดหยุ่นมากที่สุด

  • ประสบการณ์(ใหม่)สำหรับการเป็นผู้จัดการประชุม ในที่นี้ดิฉันหมายถึง ประธานคณะกรรมการ KM (นางชมภูนุช วีระวัธนชัย) เพิ่งมารับหน้าที่ใหม่เป็นปีแรก ต้องรับมือกับการประสานงานรอบด้านเพื่อให้งานสำเร็จ โดยมีดิฉันเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลัง (ฮา)
  • ดิฉันใช้ประสบการณ์เดิม ช่วยวางแผนออกแบบงานให้เท่านั้น หรือจะเรียกว่าวาง ‘แผนการจัดงานฉบับร่าง’ ก็ได้ ส่วนประธานเป็นผู้นำแผนฉบับร่างนี้ บวกกับวิทยายุทธ (เสริมด้วยบุคลิกความนุ่มนวลน่ารักส่วนตัว) ไปใช้ในการประสานสิบทิศ ซึ่งก็มีจุดพลาดพลั้งบ้าง เป็นธรรมดา ..

     จุดพลาดพลั้งจุดแรก คือ ไม่มีการซักซ้อมกิจกรรมแผนก่อนวันจริง 1 วัน ตามที่นัดแนะกันไว้แล้ว เนื่องจากคณะกรรมการ KM สามารถปลีกตัวมาได้อย่างไม่พร้อมเพรียง ดิฉันไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะ เหตุการณ์จริงคือ ดิฉันมายืนรอในวันและเวลาตามนัด ยืนมองคณะกรรมการทะยอยมาทีละคนสองคน แล้วกลับไปทำงานต่อ ทีละคนสองคน .. ประธานจึงต้องรับภาระหนักในการประสานให้งานสำเร็จ แต่ก็สำเร็จแบบ happy ending อีกด้วยค่ะ (เรามีแผนถอดบทเรียนประธานในบทบาทเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้แล้วค่ะ) 

     จุดพลาดพลั้งจุดที่สอง การนำเสนอผลงานในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เนื่องจากผู้นำเสนอผลงานและทีมคณะกรรมการวิพากษ์และตัดสินผลงานติดภารกิจสำคัญหลายคน จึงต้องเปลี่ยนลำดับการนำเสนอกันทุกชั่วโมง ส่งผลให้ทีมคณะกรรมการวิพากษ์และตัดสินผลงานชุดอื่นต้องปรับตามไปด้วย ประธานของเรายืนหยัดประสานงานแบบหลังชนฝา! และคณะกรรมการ KM ก็วิ่งวุ่นดูแลช่วยเหลือกันจนลืมหน้าที่ของตนเองไปเลยก็มี ส่งผลให้บรรยากาศการนำเสนอในภาพรวมมีความราบรื่น ราบรื่นบนความสับสนของคณะกรรมการ KM ค่ะ (ฮา)

     จุดพลาดพลั้งจุดที่สาม กิจกรรมของวันที่ 6 สิงหาคม 2563 แม้จะเลื่อนการประชุมมาเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมทับซ้อนกับวันที่ 5 แล้ว แต่เนื่องจากมีการประชุมวิชาการทางไกลของกรมสุขภาพจิต ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลทั้งหมดต้องเข้าร่วมประชุม ปลีกตัวออกมาร่วมประชุมได้เพียงช่วงสั้นๆ รวมทั้ง พญ.มานิดา สิงหัษฐิต รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ซึ่งมีบทบาทประธานคณะกรรมการ MIO อีกตำแหน่งหนึ่ง ท่านจะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาของคณะกรรมการ MIO ครั้งนี้เองในขณะที่ติดประชุมทางไกลของกรมสุขภาพจิต ทำให้เริ่มกิจกรรมเสวนาตามเวลาไม่ได้ .. ก็เลื่อนซิคะ จะรออะไร! 

     เลื่อนการบรรยายของคณะกรรมการบริหารองค์ความรู้เรื่อง ‘ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้: เริ่มจากทุนเดิม ขยายวงแล้วยกระดับ’ โดยประธานคณะกรรมการ KM ขึ้นมานำเสนอแทน และเลื่อนกิจกรรมอื่นขึ้นมาทั้งหมด และยังมีเวลาเหลือให้ดิฉันแทรก ‘แนวคิดการจัดการความรู้สู่งานประจำ’ (ซึ่งไม่มีตารางกิจกรรม) โดยใช้ผลงานดีเด่น : แบบอย่างของการจัดการความรู้ เรื่อง ‘สะอาด  ได้มาตรฐานน้ำดื่ม ต้องคิดถึง น้ำดื่ม Smile Water’ เป็นตัวอย่างการจัดการความรู้ที่แม้แต่เจ้าของผลงานก็ยังไม่ทราบว่าตนมีผลงานการจัดการความรู้ที่ดีที่สุดในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อยู่ในมือ

โอกาสของการเรียนรู้ (4) เสาหลัก-จุด fulcrum ที่เหมาะสมเพียงต้นเดียว ก็สามารถสร้างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

  • ในเบื้องลึก ‘เรา’ คณะกรรมการ KM วางแผนให้นางชมภูนุช วีระวัธนชัย ประธานฯ stand by ณ จุดประสานงานในห้องประชุม เพื่อรับรายงาน-แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ณ เวลานั้น ตลอดเวลา โดยจัดตัวแทนจากทั้ง 3 คณะกรรมการ (คณะกรรมการ MIO คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม และคณะกรรมการ KM) ไว้ให้ช่วยประสานงานในลักษณะม้าเร็ว  .. จากสภาพปัญหาที่รุมเร้าดังนำเสนอแล้วนั้น แม้ประธานคนเก่งของเราจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดี มีเสียงสะท้อนกลับมาถึงบรรยากาศ วิธีการและเนื้อหาการประชุมที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า และกล่าวถึงกันในลักษณะ Talk of the town  .. แต่ ณ วันที่เขียนบทความนี้ดิฉันกลับรู้สึกผิด เหมือนได้ทำร้ายกัน ทำได้เพียงปลอบใจตนเองว่าการต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากมายนี้ จะเป็นโอกาสให้ประธานคณะกรรมการ KM ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่หน้างาน (สำนวนคน KM) ประธานของเราจะแข็งแกร่งและเป็นคนเก่ง ... ปีหน้าปล่อยเดี่ยวได้เลยนะ (ฮา)

และ ‘เรา’ ก็ตอกย้ำความดีของประธาน โดยขอให้ประธานเลี้ยงขอบคุณทีมงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ!

ขอขอบคุณท่านประธานแทนน้องๆ ทีมงานทุกคนนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องดีดีที่อยากเล่าความเห็น (6)

[email protected]
IP: xxx.205.238.151
เขียนเมื่อ 

ทำให้มองเห็นบรรยากาศการทำงาน…ที่แสนจะสนุก…และตื่นเต้นในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆคะ…อดชื่นชมประธานkm ไม่ได้จริงๆ…ท่านมีฝีมือในการจัดการกับสถานการณ์ได้ดีเยี่ยม??‍♀️?‍♀️?‍♀️

[email protected]
IP: xxx.232.183.124
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมค่ะ คน KM คือคนที่พร้อมรับกับความไม่แน่นอน ? ผ่านมาได้แบบ งงๆ

[email protected]
IP: xxx.53.41.183
เขียนเมื่อ 

ทุกท่านทำบทบาทหน้าที่ได้ดี.. แม้จะปัญหาอุปสรรคบ้าง แต่ก็สามารถผ่านไปได้ ครั้งนี้ถือว่าเกินความคาดหวังค่ะ ขอบคุณทีมทุกท่าน ที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม คณะกรรมการทุกท่านที่ปรับแผนตามสถานการณ์แล้วงานออกมาดีมากจนผู้เข้าร่วมมองไม่เห็นถึงจุดพลั้งต่างๆราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม คณะกรรมการทุกท่านที่ปรับแผนตามสถานการณ์แล้วงานออกมาดีมากจนผู้เข้าร่วมมองไม่เห็นถึงจุดพลั้งต่างๆราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ

[email protected]
IP: xxx.47.40.237
เขียนเมื่อ 

มาแล้วค่ะ เจ้าประจำ ต้องขอชื่นชมท่านผอก.ท่านผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์อันเฉียบคมมองการณ์ไกล และตกก.KMอย่างมากๆที่ท่านทุ่มเทแรงกายใจ สมอง สองมือทุกอย่างให้สำเร็จได้ ในระยะเวลาที่จำกัดแล้วงานออกมาดี พึงพอใจและชื่นชมคกก.KMที่ท่านถ่อมตัวและยอมรับข้อพลาดพลั้ง พร้อมที่จะปรับ เป็นอะไรที่ fairy มากๆ น่ารักสุดๆ