วันจันทร์ที่ 18   ธันวาคม  พ.ศ.2549 ช่วงเช้าที่แผนกพี่และเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันต้องช่วยกันจัดส่งของของขวัญไปให้วิทยากรตามสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐและเอกชน  ตามมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนเป็นจำนวน 150 ชุด โดยของขวัญที่จัดส่งไปให้วิทยากรคือ

 1 .ปฎิทินตั้งโต๊ะ

 2. ปฎิทินแขวนผนัง

 3. ไดอารี่

 4. สมุดจดรายชื่อบุคลและเบอร์โทรศัพท์

โยสำใส่ซอง  Co  mail  พิมพ์รายชื่อวิทยากรและปริ๊นนำมาแปะที่หน้าซองและแยกเป็นกล่องๆตามชื่อหน่วยงานหรือตามชื่อมหาวิทยาลัยเพื่อนำส่งไปให้วิทยากร