GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รพร.สว่างแดนดิน มาเยี่ยมดูโปรแกรม รพ.

เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั่วประเทศ

       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 49 ภญ.สุกัญญา หัวหน้าฝ่าย เภสัช  ของรพร.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้มาเยี่ยมห้องยา ธาตุพนม เพื่อดูการใช้โปรแกรมโรงพยาบาล  HOSXP  จึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยเรียนรู้เรื่อง ระบบยากันหลายอย่าง ทั่งข้อเด่น ด้อย ที่ตนเองมี และคุยกันต่อว่าน่าจะมีเวที แลกเปลี่ยนกันกว่างขวางขึ้น ผ่าน blog ร่วมกับเภสัชกร ในเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั่วประเทศกันมากขึ้น

 

ภก.เอนก  ทนงหาญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68070
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)