"เมื่อยังเยาว์...อ่อนวัย...ฉันพอใจฟังเพลง...เมื่อได้ฟัง..ฉันชุ่มฉ่ำ...รอ้งคลอตามสุขใจ...
เพลงบางเพลงฉันชื่นชม...ฟังภิรมณ์พอใจ....แต่ฟังเพลงบางเพลงฉั๊นร้องไห้.....เพราะทำใจ....ตามเพลง..."

เช่นกันดิฉั๊นติดตามนักเขียน....ด้วยผลงานของเขา...วันนี้ดิฉั๊นติดตามงานเขียนของหลายท่าน....(อยากจะติดตามทุกท่านแต่กลัวเขาไล่ออกจากงานค่ะ....จะติดตามที่บ้านนานเกินก็กลัวเขาไล่ออกจากบ้านค่ะ)
            ท่านอ.หมอสมบูรณ์ ท่านจินตนาการ ฉายา.Blogger.ฝ่ายชายที่นี่ดิฉั๊นขอเปิดบันทึก "ฉายา ฝ่ายหญิง"  นะคะ....เชิญค่ะ....มีกติกา....ขอมารยาท....ห้ามตั้งฉายาไปในทางเสียหาย....อาทิ..."จอมปากเหม็น" และ....กรุณาระวังเพราะเด็กอายุไม่ถึง 15 อาจมาอ่านพบ สวัสดี......