เคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งแล้ว......KM  ของโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)  ดำเนินการไปไม่กี่เดือน  ก็เกิดนวัตกรรมมากมาย

       ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวความก้าวหน้าของ KM  .......  แล้วก็ไม่ผิดหวัง 

       คงจำได้....นวัตกรรม "เรื่องเล่าหน้าเดียว"  ที่คุณกิจได้เล่าความสำเร็จสู่กันฟัง  จนเกิดเป็น ขุมความรู้  และแก่นความรู้......จนกระทั่งถึงการประเมินตนเอง  แล้วก็มาเรียนรู้จากผู้รู้  และนำสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติ

       ได้องค์ความรู้ใหม่......มาเล่าสู่กันฟังอีก

       ครั้งนี้เราก็ได้เห็น.....นวัตกรรม  "กินไปเล่าไป"   เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่คุณกิจเล่าถึงสิ่งที่ประสบผลสำเร็จเล่าสู่กันฟังในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน

      มีอีกค่ะ  "เรื่องเล่าเย็นนี้"  เป็นกิจกรรมที่คุณกิจเตรียมเรื่องที่จะเล่าให้กลุ่มเพื่อนฟังในช่วงเย็นหลังเลิกจาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

     ลืมบอกไป......กลุ่มเรื่องเล่าจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ "หัวปลา"  เป็นกลุ่มช่วงชั้นบ้าง  กลุ่มสาระการเรียนรู้บ้าง  และอื่น ๆ 

      เห็นความตั้งใจจริงของคุณกิจของ ท.4 (เพาะชำ)  แล้ว  คุณกิจของหลายองค์กร.......คงหยุดความคิดที่ว่า  "ไม่มีเวลา"

     เล่ามาเสียยืดยาวแล้ว  หลายท่านคงอยากรู้จักผู้บริหารของโรงเรียนนี้แล้วใช่ไหมคะ..........

     ผอ.ศักดิ์เดช  กองสูงเนิน ค่ะคือผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้การส่งเสริม  และสนับสนุนให้ KM  ประสบผลสำเร็จ

    คราวต่อไป.....จะเทคนิคในการบริหารจัดการของท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ