วันที่ 18 ธันวาคม

ตัดต่องานแบบ Liner  และถ่ายเอกสาร