AAR : เล่าเรื่อง คลินิกเท้า ที่ มมส.

Anek Thanonghan
ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Peer assist มาใช้ แทนการดูงานปกติ ในกรณีที่ต้องการมาดูงาน
AAR : เล่าเรื่อง คลินิกเท้า ที่ มมส.  

วันที่ 13  ธันวาคม 49 ที่ผ่านมา ทีมคลินิกสุขภาพเท้า เบาหวาน ของโรงพยาบาล 3 คน คือ ผม คุณอุทัยวรรณ ผดุงสิทธิธรรม พยาบาล  และคุณพเยาว์ ปิยะไพร นักกายภาพบำบัด ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย เรื่อง การจัดการความรู้ในคลินิกสุขภาพเท้า  โดย รศ.วลัยพร  นันท์ศุภวัฒน์ รองคณบดี คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยมหาสารคราม ซึ่งได้พบเจอ นัดแนะกันตั้งแต่ไปร่วม ตลาดนัดความรู้ฯเบาหวาน ครั้งที่ 2 ที่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์   โดยครังนี้ อาจารย์วลัยพร ได้ให้ไปแชร์ประสบการณ์ในการประชุมวิชาการ ในโอกาสครบ 10 ปี คณะพยาบาล มมส. ในหัวข้อการประชุม “Advanced DM care :Update 2007”  

  วัตถุประสงค์ 1. ร่วมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม DM foot care  ในมุมมอง ของการจัดการความรู้ ในคลินิกสุขภาพเท้า

2. ร่วมประชุมวิชาการเบาหวาน

3 . รับฟังประสบการณ์ดูผู้ป่วยเบาหวาน จากโรงพยาบาลในเขต ภาคอิสาน

 สิ่งที่บรรลุเกินวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ได้แลกเปลี่ยนเรื่องการทำงานวิจัยในโรคเบาหวาน ของคณะพยาบาล และทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับ ผส.ดร.อมร  สุวรรณนิมิตร และ รศ.วลัยพร  นันท์ศุภวัฒน์  รองคณะบดี และอาจารย์ท่านอื่นๆ และติดต่อเป็นที่ปรึกษา กรณีมีกรอบการวิจัย ในโรงพยาบาลที่หน้าสนใจ
  2. ทราบมุมมองของวิชาชีพพยาบาล ที่สนใจด้านการทำงานเป็นทีม ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยเข้าร่วมประชุมมากกว่า 250 คน จนล้นห้องประชุม
  3. ได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุม ที่จะเข้ามาในเครือข่ายเบาหวาน ผ่าน blog   gotoknow.org รวมทั้งขอเยี่ยมดูงานคลินิกเบาหวานที่โรงพยาบาล
  4. ได้เห็นมุมมองการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะการใช้ศาสตร์แผนไทย แพทย์ทางเลือก  เช่นนวดครายเครียด  กระตุ้นการไหลเวียน  การ empowerment คนไข้  จากโรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และได้ประสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
สิ่งที่ได้น้อยกว่าวัตุประสงค์ที่ตั้งไว้

1.      ไม่ได้ฟังวิชาการ ในวันแรก กับทีมอาจารย์ จากคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.      ไม่ได้แนะนำการทำเครือข่าย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยละเอียดกับทีม อาจารย์

  สิ่งที่จะนำไปพัฒนางานต่อไป
  1. ใช้งานวิจัย มาจับงานประจำที่ทำอยู่
  2. ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Peer assist มาใช้ แทนการดูงานปกติ ในกรณีที่ต้องการมาดูงาน
 ภก.เอนก  ทนงหาญ  ผู้เล่าเรื่อง    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวานธาตุพนม(DM That Phanom)

คำสำคัญ (Tags)#aar#dm

หมายเลขบันทึก: 68067, เขียน: 18 Dec 2006 @ 19:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Cheer!! จะได้เกิด R2R ในเครือข่าย KM เบาหวาน