อยากแนะนำให้รู้จัก Easy Asthma Clinic ค่ะ เป็นการทำ KM ที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะ ผู้ริเริ่มโครงการ คือ ผศ. ดร. นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ อาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่มีแนวคิดอยากให้ทุกโรงพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยโรคหืดได้โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อ.เห็นว่า guideline การรักษาโรคหืดมีมานานแล้วทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ มีการupdateทุกปี แต่ไม่มีใครนำไปใช้จริงทั้งนี้เพราะดูยุ่งยากคิดว่าต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ทำให้ยังมีผู้ป่วยโรคหืดอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทำให้ต้องทนทรมานกับภาวะโรค ต้องนอนโรงพยาบาล ต้องไปพ่นยาที่แผนกฉุกเฉิน หรืออาจต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร EAC network จึงได้กำเนิดขึ้น เราได้มีการจัดอบรมความรู้ให้กับทีมรักษา ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร จากโรงพยาบาลต่างๆที่มีความสนใจอยากจัดตั้งคลินิกโรคหืด โดยความรู้ที่อบรมได้แก่ แนวทางการรักษาโรคหืด การตรวจวัดสมรรถภาพปอดอย่างง่ายโดยใช้ peak flow meter และความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้ในการรักษาโรคหืด และ เรายังมี workshop การใช้ยาสูดพ่นรูปแบบต่างๆ รวมถึงการใช้ peak flow meter ทีมรักษาจากโรงพยาบาลต่างๆจะได้มี concept ในการรักษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเราจะมีการแจกอุปกรณ์รวมถึงแบบบันทึกข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในคลินิก เรียกว่ากล่องสำเร็จรูป เปิดปุ๊บเปิดคลินิกได้ทันที และเราจะมีการบันทึกสถิติผู้ป่วยด้านต่างๆ เช่น อัตราการเข้ารักษาในรพ. จากโรคหืด ลงใน web site ของ EAC network  เราได้รับการสนับสนุนโครงการจากบริษัท GSK ซึ่งในปัจจุบันหลังจากที่ดำเนินการมาประมาณ 3 ปีเรามี รพ.ในเครือข่าย 200 กว่า รพ.แล้ว น่าดีใจแทนผู้ป่วยโรคหืดมั้ยคะที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพนี้จะเป็นกิจกรรมประกวดผลงานประจำปีจากการทำ easy asthma clinic ของแต่ละ รพ.ค่ะ