เนื่องจากมีผู้เข้าเยี่ยม blog และขอแบบประเมินเท้า ที่ รพร.ตุพนมใช้  รวมทั้ง บัญญัติ 10 ประการ ในการดูแลเท้า ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์  จึงขออนุญาติ เอามาเผยแพร่อีกครั้งเพื่อนำไปปรับใช้ และต่อยอดความรู้ กันต่อครับ

แบบประเมินเท้า รพร.ธาตุพนม

คู่มือดูแลเท้า รพ.เทพธารินทร์

ภก.เอนก  ทนงหาญ