ได้โปรดอย่าคุยกับฉันเพราะมันเป็นหน้าที่

แต่จงคุยกับฉัน.....เมื่อยามที่เธอคิดถึงกัน

..................ขอร้องเลยนะ.........โทรมาหาเพราะคิดถึงนะ...