ความหวังของคนเป็นคุณพ่อคุณแม่และคุณครูส่วนใหญ่ต้องการอยากมีลูกและลูกศิษย์ที่น่ารัก เรียนเก่ง เป็นคนดี มีคุณธรรม  จึงได้พยายามอบรมเคี่ยวเข็ญและฝึกเด็กให้เป็นไปตามที่ตนหวัง  หากลูกรักมีความถนัดในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังไว้ก็นับว่าโชคดี แต่ถ้าหากลูกไม่มีพรสวรรค์ ขาดพรแสวง อีกทั้งไม่รักในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นก็จะกลายเป็นการผลักให้ลูกเดินผิดทาง  สุดท้ายเด็กจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้ และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่สามารถพบความสำเร็จได้ดังที่คุณพ่อคุณแม่ คุณครูและตนเองปรารถนา
              โรงเรียนวัดโพธินิมิตรเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความมีอัจฉริยะของเด็กเอง โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น  หนูน้อยเสียงทอง  นักเต้นเท้าไฟ  นักดนตรีก้องหล้า  ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวได้เลือกจัดตามเทศกาลและในช่วงเวลาที่เหมาะสม
              ผลที่ได้เด็กมีความชื่นชอบ สนุกสนาน มีความรักและรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อม  ครูอาจารย์ก็กระตือรือร้น ช่วยฝึกซ้อมและร่วมชื่นชมกับนักเรียน ส่วนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ไม่ต้องพูดถึงเห็นด้วยกับกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง อยากให้จัดบ่อยๆ เพื่อเด็กจะได้แสดงออก เติบโตขึ้นมาจะได้กล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตนเองและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม

                                                              โดย  คนบ้านเดียวกัน


         เชิญเยี่ยมชมกิจกรรมและเป็นกำลังใจให้แก่เด็กของเราได้ที่นี่ค่ะ                                   http://gotoknow.org/file/chuanpis/vetee.pdf