วันนี้ทำการออกแบบเพื่อจะจัดบอร์ดภายในโรงอาหารใต้ตึกกรมอนามัย   ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่จากพี่ตู่ช่างศิลป์ให้ตกแต่งบอร์ดในหัวข้อเรื่อง " สวัสดีปีใหม่ 2550 "   จากที่ออกแบบไว้เราจะนำเอาคำกลอนในวาระวันขึ้นปีใหม่นี้จากเว็บไซด์หรือทาง หนังสือพิมพ์  และจะเน้นการตกแต่งด้วยรูปหมูเพราะปีใหม่นึ้เป็นปีกุน  เราจะเริ่มลงมือทำกันในวันพรุ่งนี้