วันนี้อาจารย์เข้ามาตรวจบันทึกประสบการณ์ของนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ละเลยการบันทึกให้ตรงตามเวลา  การเข้าไปพิมพ์วันทีและเหตุการณ์หลักไว้ก่อน เพื่อมาเพิ่มเติมในภายหลังสามารถทำได้ แต่ต้องทำโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประสบการณ์นั้นสดใหม่ และคุณไม่หลงลืมไปเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม บันทึกที่ผ่านมาแล้วอย่างน้อย 4 วันของนักศึกษาหลายคน ยังคงมีแต่วันที่  ทำให้อาจารย์วิตกต่อผลการประเมินของคุณ โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา และคุณภาพของการบันทึก

นี่ก็ใกล้วันขึ้นปีใหม่แล้ว อาจารย์ขอให้สะสางงานให้เรียบร้อย อย่าทิ้งไว้ข้ามปี  ยิ่งทิ้งไว้นาน คุณภาพของการบันทึกก็ลดลงตามลำดับ  เพราะเกี่ยวข้องกับความทรงจำ

หวังว่าจะเห็นพัฒนาการของพวกคุณนะคะ