การออกข้อสอบและการหาคุณภาพข้อสอบแบบปรนัย

Panda
โครงการจัดประชุมสัมมนา เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตามที่ได้เล่าถึง โครงการจัดประชุมสัมมนา เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาโดย ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   และ การบรรยายเรื่อง  การวางตัวและบุคลิกภาพที่เหมาะสมของอาจารย์ ที่ผมถือว่าเป็น Best Practice ที่น่าใช้เป็นแบบอย่าง ไปแล้ว และบอกว่าจะนำเรื่องอื่น ๆ มาเล่าต่อ  เผลอเดี๋ยวเดียวก็ผ่านมาเกือบ 2 เดือน วันนี้เลยขอสรุปเรื่องต่อดังนี้ครับ

  • รายการในภาคบ่ายของวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๙  เป็นการบรรยาย และ ฝึกปฏิบัติเรื่อง ออกข้อสอบแบบปรนัยโดยย  รศ. นิโลบล  นิ่มกิ่งรัตน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวันรุ่งขึ้น เป็นการบรรยายเรื่อง การหาคุณภาพข้อสอบแบบปรนัยโดย  รศ. นิโลบล   วิทยากรท่านเดิมที่เคยมาช่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วหลายครั้ง ท่านที่เคยได้เข้าร่วมฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องที่เกี่ยวกับการออกข้อสอบ การหาคุณภาพข้อสอบ จากท่าน รศ.นิโลบล คงทราบดีว่าท่านมีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี  ท่านแนะนำหลักการและแนวทางโดยรวม แล้วก็ให้จัดกลุ่มตาม สาขาวิชาที่สอน (ดังภาพ)  เพื่อให้ คุณกิจ แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยช่วยกันออกข้อสอบ แล้วนำมาเสนอ ให้ผู้ร่วมประชุมและตัววิทยากรเอง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงข้อสอบให้ดีขึ้น    

  • ในตอนท้ายของการประชุมสัมมนา เป็นการนำเสนอการตรวจข้อสอบ โดยเครื่องตรวจข้อสอบ โดย คุณเจริญใจ  กุลดิลก  แล้วต่อด้วยการเปิด เวทีเสวนา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ซักถามก่อนปิดการประชุม  ซึ่งบรรยากาศของการเสวนายังเป็นไปในรูปแบบเดิม ๆ เป็นส่วนใหญ่ คือเน้นการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป  หวังว่าการประชุมสัมมนาในครั้งต่อ ๆ ไป คงจะมีการเปลี่ยนแนวคิดมามองในเชิงบวกมากขึ้น แทนการมองแต่ด้านปัญหาที่ต้องการจะให้ฝ่ายบริการแก้ไขให้

<div style="text-align: center"></div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Freeland Panda

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเเปลี่ยนเรียนรู้#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#วิชาศึกษาทั่วไป#คุณภาพข้อสอบ

หมายเลขบันทึก: 68025, เขียน: 18 Dec 2006 @ 16:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ถ้าออกข้อสอบตามที่สอนก็ดีนะครับ
  • กลัวคนออกไม่ได้สอน
  • คนสอนไม่ได้ออกสอบ
  • ถ้าสามารถประเมินตามสภาพจริงก็ดีนะ
  • มาทักทายอาจารย์ครับ
เขียนเมื่อ 
วันนั้นนั่งฟังท่านรองพิศมัยฯ  เอ่ยชมอาจารย์ไม่ว่างเว้น  กลับมาเสาะอ่านข้อเขียนของอาจารย์แล้วได้ประโยชน์เยอะมาก โดยเฉพาะความชัดเจนในการจับประเด็น สังเคราะห์ และนำเสนอ ...
เขียนเมื่อ 
  • ตีพิมพ์ช้าหน่อย แต่มีคนได้ ลปรร. และมีความรู้เพิ่มขึ้น ก็นับว่าคุ่มค่าครับ
  • ขอบคุณครับ