GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

การออกข้อสอบและการหาคุณภาพข้อสอบแบบปรนัย

โครงการจัดประชุมสัมมนา เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตามที่ได้เล่าถึง โครงการจัดประชุมสัมมนา เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมาโดย ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   และ การบรรยายเรื่อง  การวางตัวและบุคลิกภาพที่เหมาะสมของอาจารย์ ที่ผมถือว่าเป็น Best Practice ที่น่าใช้เป็นแบบอย่าง ไปแล้ว และบอกว่าจะนำเรื่องอื่น ๆ มาเล่าต่อ  เผลอเดี๋ยวเดียวก็ผ่านมาเกือบ 2 เดือน วันนี้เลยขอสรุปเรื่องต่อดังนี้ครับ

 • รายการในภาคบ่ายของวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๙  เป็นการบรรยาย และ ฝึกปฏิบัติเรื่อง ออกข้อสอบแบบปรนัยโดยย  รศ. นิโลบล  นิ่มกิ่งรัตน์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวันรุ่งขึ้น เป็นการบรรยายเรื่อง การหาคุณภาพข้อสอบแบบปรนัยโดย  รศ. นิโลบล   วิทยากรท่านเดิมที่เคยมาช่วย มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วหลายครั้ง ท่านที่เคยได้เข้าร่วมฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่องที่เกี่ยวกับการออกข้อสอบ การหาคุณภาพข้อสอบ จากท่าน รศ.นิโลบล คงทราบดีว่าท่านมีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี  ท่านแนะนำหลักการและแนวทางโดยรวม แล้วก็ให้จัดกลุ่มตาม สาขาวิชาที่สอน (ดังภาพ)  เพื่อให้ คุณกิจ แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยช่วยกันออกข้อสอบ แล้วนำมาเสนอ ให้ผู้ร่วมประชุมและตัววิทยากรเอง ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงข้อสอบให้ดีขึ้น    

 • ในตอนท้ายของการประชุมสัมมนา เป็นการนำเสนอการตรวจข้อสอบ โดยเครื่องตรวจข้อสอบ โดย คุณเจริญใจ  กุลดิลก  แล้วต่อด้วยการเปิด เวทีเสวนา ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ซักถามก่อนปิดการประชุม  ซึ่งบรรยากาศของการเสวนายังเป็นไปในรูปแบบเดิม ๆ เป็นส่วนใหญ่ คือเน้นการเสนอปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป  หวังว่าการประชุมสัมมนาในครั้งต่อ ๆ ไป คงจะมีการเปลี่ยนแนวคิดมามองในเชิงบวกมากขึ้น แทนการมองแต่ด้านปัญหาที่ต้องการจะให้ฝ่ายบริการแก้ไขให้

<div style="text-align: center"></div>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 68025
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

 • ถ้าออกข้อสอบตามที่สอนก็ดีนะครับ
 • กลัวคนออกไม่ได้สอน
 • คนสอนไม่ได้ออกสอบ
 • ถ้าสามารถประเมินตามสภาพจริงก็ดีนะ
 • มาทักทายอาจารย์ครับ
วันนั้นนั่งฟังท่านรองพิศมัยฯ  เอ่ยชมอาจารย์ไม่ว่างเว้น  กลับมาเสาะอ่านข้อเขียนของอาจารย์แล้วได้ประโยชน์เยอะมาก โดยเฉพาะความชัดเจนในการจับประเด็น สังเคราะห์ และนำเสนอ ...
 • ตีพิมพ์ช้าหน่อย แต่มีคนได้ ลปรร. และมีความรู้เพิ่มขึ้น ก็นับว่าคุ่มค่าครับ
 • ขอบคุณครับ