SAD - KM Workshop กิจกรรมรับน้อง

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  5       เรื่องเล่าที่ :  3

ผู้เล่า :   นราธิป  ปากหวาน

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ชื่อเรื่องเล่า :  กิจกรรมรับน้อง


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
วันที่ 12 – 22 มิถุนายน กำหนดเวลา จันทร์ – ศุกร์ บ่าย 16.00 -18.00 น. ยกเว้นวันพุธ กิจกรรมซ้อมเชียร์ 13.00 -16.00 น. 12-20 มิถุนายน วันที่ 21 มิถุนายน จะทำกิจกรรมรวมกัน วันที่ 22 มิถุนายน จะยุติกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ สิ้นสุดกิจกรรมเวลา 18.00 น. สร้างป้าย สร้างจิตสำนึก ในมหาวิทยาลัย สร้างความเข้าใจร่วมกัน


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

เน้นกระบวนการและวิธีการจัดการ โดยการบูรณการ การมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน ที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีชัดเจน ปฏิบัติได้

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67967, เขียน: 18 Dec 2006 @ 12:43 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)