คุณค่าศาสนากับการพัฒนา "คน"

น.เมืองสรวง
นักปราชญ์ หาใช่ผู้เปลี่ยนแปลง....หนทางที่แสนไกลหาใช่...เส้นทางแห่งความสำเร็จ หนทางที่สำเร็จ อยู่ที่ลงมือกระทำและนำมาสู่ความสันติธรรม ...จงเป็นน้ำที่ดับไปที่อยู่ในใจของเราเสมอ "การทำญิฮาด "จึงไม่เป็นผลดีต่อมวลมนุษยชาติ

หัวใจ ของแต่ละศาสนา ดังนี้

1. พุทธ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ข้อแตกต่างระหว่างพุทธกับอิสลาม จึงไม่แตกต่างกันเลย ฝึกให้คิดและมีสติไม่ลุ่มหลงกับโลกนี้และโลกหน้า

2. อิสลาม ความเกรงกลัวที่บุคคลมีต่อวิญญาณหรือเทพเจ้า (มาจากภาษาลาติน) หรือหมายถึง การใช้และบูชาพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวหรือสิ่งนอกเหนือ ธรรมชาติทั้งหลาย ด้วยการยอมรับจำนน

3. คริตส์ การให้ความรักและความยุติธรรมแก่คนทั้งโลก

........ไม่ว่าจะศาสนาใด ๆ ในโลกนี้ ก็ล้วนแต่สร้างความดี แก่ตนเองและบุคคลอื่นทั้งนั้น ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบก็ล้วนมีคุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น "ความสมานฉันท์ " ให้เกิดความรัก ทุกคนในชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ บนพื้นฐานแห่งความพอดี "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#อปท.

หมายเลขบันทึก: 67964, เขียน: 18 Dec 2006 @ 12:28 (), แก้ไข: 23 May 2012 @ 20:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
จงเป็นน้ำที่ดับไฟ....ในใจของเราเสมอ