ตอนที่ 2 

เหงื่อนั่นแหละ  คือน้ำมนต์  ให้ผลเลิศ
นำให้เกิด  สุขสวัสดิ์  พิพัฒน์ผล
น้ำมนต์รด  รดเท่าใด  ไม่ช่วยคน
จนกว่าตน  จะมีเหงื่อ  เมื่อทำจริง

จงรักเหงื่อ  เชื่อมั่น  บากบั่นเถิด
หน้าที่เกิด  สมบูรณ์ดี  มีผลยิ่ง
เป็นพระเจ้า  มาช่วยเรา  อย่าประวิง
จะเป็นมิ่ง  ขวัญแท้  แก่ทุกคน

พระพุทธองค์  ทรงเคารพ  ซึ่งหน้าที่
ดูให้ดี  เหงื่อออกมา  มหาผล
ใช้บูชา  พระพุทธองค์  มิ่งมงคล
สาธุชน  มีสุขเหลือ  เพราะเหงื่อเอยฯ

พุทธทาสภิกขุ