• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ได้ภาคีเพิ่ม : มูลนิธิสวิตา & มก.สกลนคร

         วันที่ 14 ธ.ค.49  สคส. ได้ภาคีเพิ่มคือ มูลนิธิสวิตา และมหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

         ดร. มาลี  สุวรรณอัตถ์  ประธานมูลนิธิสวิตาและที่ปรึกษารองอธิการบดีวิทยาเขตสกลนคร   นำทีมมาคุยกับ สคส. ประกอบด้วย รศ. ดร. นิตย์ศรี  แสงเดือน  รองอธิการบดีวิทยาเขตสกลนคร,  ดร. กนิษฐา   กาญจนจารี,  คุณอารี (สำนักห้องสมุด)  และน้องผู้ชายนิสิตปี 4  มาร่วมคุยเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับ สคส.  ซึ่งมีคุณอ้อม,  คุณอุทัย และผมร่วมเสวนา

                    

                            บรรยากาศในห้องประชุม

         จะมีการนำเอา KM ไปใช้ในการดำเนินการพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ ที่ มก.สกลนคร  โดยความร่วมมือของมูลนิธิสวิตา   คุณอ้อมจะเป็นผู้ประสานงาน

         สคส. ได้แจ้งอย่างชัดเจนว่า สคส. ไม่มีองค์ความรู้ด้านการเกษตร   แต่สามารถแนะนำตัวอย่างของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่มีความรู้ปฏิบัติมากเป็นพิเศษได้

วิจารณ์  พานิช
 14 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 67910
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การอุปการะ

กระผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด