ประเด็นเรื่องของบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นแรกที่ควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาว่ามีใครบ้างที่อยู่ในวงจรของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจากจุดนี้เอง การพิจารณาถึงรูปแบบของการกระทำจะช่วยให้เรารู้ว่าใครบ้างเป็นที่ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิด และรับผิดชอบตามกฎหมาย ตอนที่ ๑ (บุคคล) ตอนที่ ๒ (วิเคราะห์บุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตอนที่ ๓ (การกระทำที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)