GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บุคคลกับการกระทำของมนุษย์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประเด็นเรื่องของบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นแรกที่ควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาว่ามีใครบ้างที่อยู่ในวงจรของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจากจุดนี้เอง การพิจารณาถึงรุปแบบของการกระทำจะช่วยให้เรารู้ว่าใครบ้างเป็นที่ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิด และรับผิดชอบตามกฎหมาย

ประเด็นเรื่องของบุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นประเด็นแรกที่ควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณาว่ามีใครบ้างที่อยู่ในวงจรของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจากจุดนี้เอง การพิจารณาถึงรูปแบบของการกระทำจะช่วยให้เรารู้ว่าใครบ้างเป็นที่ผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับผิด และรับผิดชอบตามกฎหมาย ตอนที่ ๑ (บุคคล) ตอนที่ ๒ (วิเคราะห์บุคคลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตอนที่ ๓ (การกระทำที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 67789
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)