ครูเรียนรู้อย่างไร ... PLC


หาคำตอบได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=nyMmfFeCxRk

วิจารณ์ พานิช

๘ เม.ย. ๖๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)