การเลี้ยงไก่ไข่ - Chicken eggs

Tum Laksana Rodtrakul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเลี้ยงไก่ไข่

 
เบื้องต้นทดลองเลี้ยงไก่ไข่สาว ๑๐ ตัว อายุ ๑๘ สัปดาห์ เลี้ยงอีกประมาณ ๔ สัปดาห์จะออกไข่ (๒๒ สัปดาห์) โดยเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดี เล้าไก่มีพื้นที่ วิ่งเล่น คุ้ยเขี่ย และให้อาหารอินทรีย์ พืชผักท้องถิ่นผสมรำข้าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เราและโลกความเห็น (0)