ดินลุงธเนศ


     หลายคนไปซื้อดินถุงที่เขาขายตามร้านขายวัสดุการเกษตร  เห็นเขาโฆษณาสรรพคุณต่างๆอย่างเลอเลิศ  เช่น ดินปุ๋ยหมัก ดินก้ามปู ดินมูลไส้เดือน มีธาตุอาหารพืชครบถ้วน  แต่จริงๆแล้วมีคุณค่าน้อยมาก นำมาใส่กระถางปลูกไม่นานดินก็แน่น และแข็งตัว พืชไม่ค่อยงอกงาม แถมมีโรคพืช เชื้อรา มด แมลงต่างๆรบกวนง่าย ยิ่งใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เข้าไปก็ไม่ได้ช่วยให้งอกงามได้เท่าใดนัก ยิ่งทำให้ดินแน่นและเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นอีก
    ดังนั้นผมจึงคิดทำดินสูตรของผมเอง  และใช้เอง ได้ผลดีมากดังที่กล่าวไว้ในบันทึกเรื่อง “ปลูกต้นไม้ตามสไตล์ลุงธเนศ” ผมเรียกชื่อดินที่ผมทำนี้ว่า “ดินลุงธเนศ” ครับ
  วิธีทำดินลุงธเนศ ของผมไม่ได้ยุ่งยากเลย มีกระบวนการง่ายๆดังนี้
1.ซื้อดินถุงที่เขาขายตามร้านเกษตร ยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ที่ผมชอบใช้คือดินก้ามปูเพราะมีธาตุไนโตรเจนสูง ซื้อกี่ถุงก็ได้ตามขนาดภาชนะหรือพื้นที่ผสมดินที่มีและตามปริมาณที่อยากทำ
2.ซื้อขี้วัวแห้งซึ่งมีขายในร้านที่ขายดิน ในปริมาณพอๆกับดินที่ซื้อมา ที่จริงใช้ปุ๋ยคอกอย่างอื่นก็ได้ แต่ผมใช้ขี้วัวเพราะถูกที่สุด
3.จัดเตรียมภาชนะหรือหลุมที่จะผสมดิน ควรเลือกสถานที่ในร่ม ไม่ให้แดดส่อง อาจอยู่ในร่มไม้ ในซุ้ม ในเรือนเพาะชำก็ได้
4. เทดินถุงลงในภาชนะหรือหลุมที่ใช้ผสมดิน สลับกับขี้วัวเป็นชั้นๆไป เกลี่ยดินและขี้วัวแต่ละชั้นให้เสมอกัน  ควรทำสลับกันหลายๆชั้น จนเต็มภาชนะหรือเต็มหลุม  แล้วคลุกดินกับขี้วัวให้ทั่วกันจนถึงก้นภาชนะหรือก้นหลุม
5. รดน้ำให้ชุ่ม ให้ทั่ว และท้ายสุดให้รดน้ำผสม “ปุ๋ยฮอร์โมนชีวภาพสูตรลุงธเนศ” ที่ผมทำเอง (ติดตามวิธีทำจากบันทึกเรื่องนี้) โดยใช้ปริมาณที่เข้มข้น ให้ชุ่มและทั่วถึง เพื่อช่วยให้เกิดการย่อยสลายและปรับสภาพดินให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งป้องกันไม่ให้ดินเกิดเชื้อราและแมลงรบกวนด้วย  หากไม่มีปุ๋ยฮอร์โมนสูตรลุงธเนศ ก็อนุโลมใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพอื่นๆได้ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่เข้มข้นยิ่งขึ้น
  6. คลุมภาชนะหรือหลุมที่ผสมดินแล้ว  ด้วยแผ่นพลาสติก ให้มิดชิด ใช้วัสดุที่หนักๆ เช่น ก้อนหินวางทับโดยรอบ เพื่ออบดินไว้และไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้าไปด้านใน
7. ประมาณ 1 สัปดาห์ เปิดแผ่นพลาสติกที่คลุมออก แล้วคลุกดินให้โปร่งและทั่วถึง ซึ่งสังเกตได้ว่าตอนนี้ดินจะมีอุณหภูมิสูง  จากนั้นก็รดน้ำผสม “ปุ๋ยฮอร์โมนชีวภาพสูตรลุงธเนศ” หรือปุ๋ยน้ำชีวภาพอื่นๆ ให้ชุ่มอีกครั้งหนึ่ง แล้วคลุมแผ่นพลาสติกปิดไว้เหมือนเดิม 
8. ทิ้งไว้อีก 2 สัปดาห์ เปิดแผ่นพลาสติกที่คลุมออก แล้วใช้มือคุ้ยดินดู ถ้ารู้สึกว่าดินเย็นแล้ว ก็เป็นอันนำไปใช้ได้  แต่ถ้ายังมีความร้อนอยู่บ้างก็คลุมแผ่นพลาสติกต่ออีกสักสัปดาห์แล้วเปิดดู ถ้าจับดูแล้วเย็นมือเมื่อไรก็นำไปปลูกพืชได้
    ผมปลูกพืชทั้งลงกระถางและลงดินโดยใช้ดินสูตรลุงธเนศนี้เสมอมา ต้นไม้ที่ผมปลูกจึงงอกงามออกดอก ออกผลอย่างผิดตา ไม่ต้องใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์  ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา รวมทั้งช่วยปรับสภาพดินและสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น  แถมยังป้องกันไม่ให้เชื้อราและแมลงมารบกวนให้ยุ่งยากใจด้วย
     ลองนำไปทดลองทำ ปรับประยุกต์ และใช้ดูสิครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ถ้าคิดจำทำขายเมื่อไหร่ บอกด้วยนะครับ จะไปอุดหนุน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจ