วัดป่าคลอง 11 การสร้างสรรค์การใช้เรื่องเล่า ตำนานพญานาค

#บทความ

วัดป่าคลอง 11 การสร้างสรรค์การใช้เรื่องเล่า ตำนานพญานาค

โดย วาทิน ศานติ์ สันติ (19-6-2569)

หากจะวิเคราะห์แบบสั้น ๆ ง่าย ๆ กับความโด่งดังของวัดป่าคลอง 11 ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้บูชา หรือไปทำบุญที่วัดกันแน่นขนัดจนมีผู้คนขนานนามว่าคำชะโนด 2 นั้น ต้องยอมรับว่าเรื่องเล่า ตำนานพญานาคเป็นหัวใจสำคัญของวัดนี้ สามารถอธิบายเป็นข้อย่อยได้ดังนี้

1. บุคคลที่เกี่ยวข้องชาญฉลาดที่จะเลือกใช้ตำนาน เรื่องเล่าพญานาคซึ่งเป็นต้นทุนอันเข้มแข็ง ทางด้านความเชื่อเกี่ยวกับให้โชคลาภ หรือดลบันดาลให้เกิดผลดี ซึ่งเป็นตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของผู้คนที่ศรัทธา นับเป็นกระแสที่มาแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

2. วัดมีประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับนาคในร่างมนุษย์ ร่างนาค ร่างมนุษย์ผสมนาค ที่เห็นเป็นรูปร่างทั่วบริเวณวัด ทำให้รู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดพญานาคอย่างแท้จริง

3. การสร้างสถานที่สำคัญของวัดไว้กลางน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาดาลอันเป็นที่อยู่ของเหล่านาค ทำให้รู้สึกว่าผู้คนที่เข้าไปในวัด และศาลากลางน้ำนั้น ได้เดินทางเข้าไปอยู่เมืองของนาคจริง ๆ

4. ระยะทางที่ใกล้คนกรุงมากกว่าเมืองคำชะโนด เดินทางไป-มาไม่ยาก ทำให้รู้สึกว่า มาที่นี้ก็ได้ใกล้ชิดนาคได้เช่นกัน

5. กระแสโซเชียลเน็ทเวิร์ค ที่โหมเรื่องความสมหวังในโชคลาภอันเป็นผลมาจากการขอพรกราบไหว เป็นแรงช่วยเสริมสำคัญ

ดังนั้น จึงวัดนี้กลายเป็นแหล่งศรัทธาแห่งใหม่ของผู้คนได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม วัดคือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรมตามหลักการที่แท้ของศาสนาพุทธเพื่อลด ละ กิเลิศทั้งปวง

ส่วน เรื่องเล่า ตำนาน ความเชื่อ ความศรัทธา เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่ิอนมนุษยชาติให้เดินต่อไปได้อย่างมีความหวัง

ขอขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์ เผยแพร่เมื่อ 8 มิ.ย. 2560 มา ณ ที่นี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อารยธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีความเห็น (0)