น้ำตกไทรโยคใหญ่

#บทความ

น้ำตกไทรโยคใหญ่

โดย วาทิน ศานติ์ สันติ 18-6-2560

"บรรยายความตามไท้ เสด็จยาตร ยังไทรโยคประพาสพนาสณฑ์ น้องเอย เจ้าไม่เคยเห็น

ไม้ไร่หลายพันธ์ คละขึ้นปะปน ที่ชายชลเขาชะโงกเป็นโกรกธาร น้ำพุพุ่งซ่าน ไหลมาฉาดฉาน..."

ความงามของน้ำตกไทรโยคใหญ่ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “น้ำตกเขาโจน” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ที่โดดเด่นคือมีน้ำตกไหลจากป่าลงสู่ลำน้ำแควที่ไหลลัดเลาะคดโค้งไปตามป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์

สร้างความประทำใจเป็นอย่างยิ่ง จนเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเพลงเขมรไทรโยค พระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสน้ำตกไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ทำนองเพลงมีความ "ชุ่มเย็น" ฟังแล้วทำให้จินตนาการถึงธรรมชาติ แมกไม้ สายน้ำ เสียงน้ำตก พระองค์ทรงใช้ทำนองเพลงกล่อมลูก หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทำเป็น "เพลงเถา"

นับเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมเยือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อารยธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีความเห็น (0)