บทกวี : ใช้อัตตา

...
จากวันร้อน อ่อนแรง แปลงเป็นฝน
เหมือนใจคน ระคนเปลี่ยน เวียนวนไหม
ยามเช้าสุข ยามบ่ายเศร้า เคล้าคลุกไป
ยังเป็นไป ถ้าตราบใด ใช้อัตตา
...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)