อยากให้ลองไปอ่านกันครับ .. หลายท่านที่ยังไม่สามารถ " พักผ่อนไปกับการทำหน้าที่การงาน "  ยังอยู่กับความคิดที่ฟุ้งซ่าน  นอนไม่หลับ  สับสนกับชีวิต ฯลฯ .. น่าจะลอง Click เข้าไปอ่านดูนะครับ .. เป็นภาษาอังกฤษ แต่อ่านง่ายครับ .. ขอฉายหนังตัวอย่าง ด้วยข้อความจาก Paragraph หนึ่งในส่วน About us ให้ลองชิม ดังนี้ ...

....  Time is spent in the endless pursuits of food, clothing and shelter; satisfying desires and pleasures. In everywhere and everything, humans have made great improvements to better their lives, materially; very few make any attempts at all to study and train their minds.All efforts are, in the main, concerned with the care and nourishment of the body, and though these are the necessities of life, it must be realised that these efforts and achievements cannot and have not brought about the alleviation or eradication of pain and ills associated with old age, diseases, and economic problems. Thus humans are visited by so much ill health and diseases. All the marvellous material improvements have not assuaged the pain and stress humans bring on themselves. Very few realise that their search for happiness can only come from the mind. Not just any mind, but a trained and developed mind, bent on a path of peace and calm. 

     อ่านทั้งหมดได้  ที่นี่   ครับ