เมื่อวานได้รับข้อมูลที่ชัดเจนจากงานการศึกษาต่อเนื่อง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง โครงการ การประชุมเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาศิริราช

มีข้อกำหนดให้ น.ศ.ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต นำเสนอผลงานในรูปแบบ

  1. Oral Presentation ( แบบการบรรยาย)  เป็นภาษาอังกฤษ  ใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10   นาที    และซักถาม 5 นาที

  2. Poster Presentation A (PosterA, แบบโปสเตอร์)  เป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาผู้นำเสนอผลงานให้ยืน ประจำโปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนด

  3. Poster Presentation B (PosterB, แบบโปสเตอร์)  เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2549   แต่ไม่สามารถนำเสนอผลงานโดยยืนประจำโปสเตอร์ในช่วงเวลาที่กำหนดได้      

     โดยผลที่คาดว่าจะได้รับมีดังนี้

  1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
  2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
  3. เป็นการเริ่มต้นนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกันในอนาคต  จากการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาต่างหลักสูตร
  4. ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารรวมบทความวิจัย (proceedings)  และอาจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป

ทีแรกอ่านข้อกำหนดแทบลมจับ สติแตก กลัวจับใจ แล้วจะพูดรู้เรื่องได้ยังไงเนี่ย ผ่านไปหนึ่งคืน สิ่งที่อาจารย์หลายท่านพร่ำสอน คือ " ไม่ว่าคุณจะลงมือกระทำสิ่งใด ถูกหรือผิด เมื่อคุณตัดสินใจทำแล้ว คุณต้องยอมรับผลจากการกระทำของคุณ "

การทำงานด้วยใจรักจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าไม่ได้ทำงานที่รัก ก็จงรักงานที่ทำ

งานนี้เลยเริ่มจากคิดให้มะนาวมีรสหวานก่อน ถ้าเรียนจบเร็วกว่านี้ คงพลาดโอกาสได้ขึ้นเวทีระดับชาติ :) แล้วก็ตามด้วยตั้งหน้าตั้งตาชิมมะนาว :(   และคิดเพียง ... อีกไม่นานก็จะได้รู้ว่าไอ้ที่ชิมอยู่ตกลงมันเป็นมะนาวหรือองุ่น :D

ความท้าทาย Challenge มักกระตุ้นให้มนุษย์พยายามเอาชนะเสมอ                                                                                         

                                                                               DAENG...D