ความเห็น 117331

เรียนรู้จากการเริ่ม : ทำงานด้วยใจรัก

เขียนเมื่อ 
ขออนุญาตินำข้อความนี้ "การทำงานด้วยใจรักจึงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าไม่ได้ทำงานที่รัก ก็จงรักงานที่ทำ" ไปรวมอยู่ในคำเท่ห์ๆ นะคะ ที่ http://gotoknow.org/blog/kmanamai-nonta/30083