2020-02-14 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – Breath & breathe

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-02-14 Revision B

2020-02-14

170209-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Breath & breathe

8 กุมภาพันธ์ 2017 17:22 น.

http://www.gotoknow.org/posts/622883

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

This is to SUPERSEDE 17029-3

Revised on 2017.02.08

Ref.#595966

Breath และ breathe


Dictionary.com

ออกเสยง BREATH และ BREATHE

คำแรกออกเสียงสั้น ว่า “brEth” สัมผัสเสียงกับ “death

และคำหลัง เสียงยาว “brEEth” เน้น คำท้าย เธอะ


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบายการใช้ BREATH และ BREATHE

ใช้ “breath” เป็น นาม ว่า “คือ อากาศ ที่ หายใจเข้าสู่ปอด

และ ปล่อยออก เมื่อทำอาการ “breathe” เช่น

“She took a deep breath, then start to explain.’

‘I could smell the coffee on his breath.’

ใช้ “breathe” เป็น กริยา ว่า เมื่อ ผู้คนหรือสัตว์breathe” หมายถึง

“พวกเขาสูดอากาศเข้าสู่ปอด และปล่อยออกอีกครั้ง” เช่น

‘It was difficult for him to breathe.’

‘Always breathe through your nose.’

Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย “a breath” คือการ “an exhalation of air” เช่น

‘His breath was frozen in the cold air.’

ขณะที่ “to breathe” เป็นการ “to take in (หรือ exhale) air” เช่น

 ‘Breathe deeply and you will feel better.’

อย่าสับสน “breath” และ “breathe” กับคำออกเสียงคล้าย “breadth

โดยที่ “breadth” หมายถึง “distance” หรือ “width” เช่น

‘The stream was 50 feet in breadth.’


Macmillan Dictionary

แนะนำให้ใช้ วลี BREATHE IN และ BREATHE OUT

โดย Breath in เป็นการ นำอากาศ/สิ่งอื่น เข้าสู่ปอด ผ่านจมูกหรือปาก

และ Breath out เป็นการ นำอากาศเสีบ carbon dioxide ออกจากปอด ผ่านจมูก/ปาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)