ตัวแปร ที่ทำให้เกิด Disruption

ในโลกปัจจุบันต้องนำอีก 2 ตัวแปร ที่ทำให้เกิด Disruption มาเพิ่มเติม คือ การระบาดของโรค(Outbreak) และ ภัยพิบัติ (Disaster) (Dr.Tanapol Kortana, 2020)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อแบ่งปันความเห็น (0)