2020-02-13 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – Breach & Breech

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-02-13 Revision B

2020-02-13

170209-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Breach & Breech

8 กุมภาพันธ์ 2017 17:15 น.

http://www.gotoknow.org/posts/622881

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

This is to SUPERSEDE 170209-1

Revised on 2017.02.08

Ref.#595964

Breach และ breech

Dictionary.com

ออกเสียง ทั้ง BREACH และ BREECH คล้ายกัน เมื่อเป็น นามว่า BREECH

แต่เมื่อใช้ “breech” เป็น กริยา ออกเสียงสั้นว่า “BRICH” ได้ด้วย


Macmillan Dictionary

ให้การออกเสียง BREACH ใน BRITISH English ว่า “BRIT

Common Errors In English Usage

อธิบาย ว่าถ้าใช้ ‘K’ แทน CH’ ใน “BREACH” เป็น “BREAK”

เป็นคำที่ อ้างอิง การ “breakage” เช่น

“breach (break through) a dam” หรือ

“breach (violate the terms of) a contract.”

เมื่อใช้เป็น นามBREACH” หมายถึง

“บางสิ่งที่ ‘broken off’ หรือ ‘open’” เช่น

‘a breach in a military line during combat.’

สำหรับ “BREECH” หมายถึง “rear ends

เช่น ใน “breech cloth” “breech birth” หรือ “breech-loadinggun”

เมื่อใช้เป็น slang สะกด “BRITCHES

Merriam-Webster Dictionary

ให้ข้อสังเกต การใช้ “into the breach” และ “into the breech

โดยถามว่า ถ้า “กำลังจะให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์คับขัน

ควรใช้ ว่า “to step into the breach” หรือ “to step into the breech

(คำตอบคือ ชุดแรก)

ให้ความหมาย BREACH เมื่อใช้ในวลีข้างต้น

คือ “a gap (as in a wall) made by battering”

ส่วน BREECH ใช้ส่วนใหญ่ ให้หมายถึง “a part of a rifle” (ส่วนใกล้ท้ายลำกล้อง)

และหมายถึง “the buttocks” ของร่างกาย

หรือ “short pants which cover the hips and thighs”

(ใช้เป็น พหูพจน์ “breeches” เสมอในความหมายนี้)

ตัวอย่าง ประโยค ในภาวะ การถอดกางเกง ว่า

คุณต้อง “step into your breeches” ก่อนที่จะสามารถ “step into the breach”

หากแต่คุณจะไม่สามารถ “step into your breaches” ได้

ถ้าไม่ “stepping into the breechก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)