2020-02-14 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – Breakdown

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-02-14 Revision B

2020-02-14

170209-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด B – Breakdown

8 กุมภาพันธ์ 2017 17:19 น.

http://www.gotoknow.org/posts/622882

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

This is to SUPERSEDE 170209-2

Revised on 2017.02.08

Ref.#595965

Dictionary.com

ออกเสียง breakdown ‘BREYK-doun”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ว่า BREAKDOWN มี ความหมายหลัก สองประการ

คือ “a wearing out” หรือ “collapse” เช่น

‘Millie suffered a breakdown following the accident.’

‘The factory was closed because of a breakdown in machinery.’’

หรือ “analysis” หรือ “decomposition” เช่น

‘The treasurer made a careful breakdown of income and expenses.”

ซึ่งการใช้ ในความหมายที่สอง มีมากเกินควร และความหมายไม่ชัดเจนนัก

ควรแทนด้วยคำ เช่น

analysis” “classification

examination” หรือ “itemization

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)