ตัวอย่างบทพิธีกรงานศพ

บทพิธีกรงานศพ / บทกลอนไว้อาลัย****บทพิธีกรนมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง กราบเรียน……………………………………และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นาย…………….…………. ครูโรงเรียน………………………. ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของ คุณแม่สุริย์ บุญธรรม
เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ คุณแม่สุริย์ บุญธรรม ผู้วายชนม์ประวัติโดยสังเขป ชาติกำเนิด
คุณแม่สุริย์ บุญธรรม หรือ โซ้นหวี่ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2477 ที่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 13 บ้านลาดผาทอง ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นบุตรคน ลำดับที่ 3 ของคุณพ่อเทิบ กับ คุณแม่มูลทา บุญเชิดชู มีพี่น้องจำนวน 9 คน คือ 1. นายจันทร์ บุญชิดชู เสียชีวิต2. นายแพง บุญเชิดชู เสียชีวิต3. นางสุริย์ บุญธรรม ผู้วายชนม์4. นางทองใบ เสวะดี เสียชีวิต5. นางคำผิน เสียชีวิต6. นางหวิน ทองปลิว มีชิวิตอยู่7. นางคำปิ่น บุญอาจ เสียชีวิต8. นางบุญมี บุญเชิดชู มีชีวิตอยู่9. นายทวี บุญเชิดชู มีชีวิตอยู่

การศึกษา เรียนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านท่าหินลาด ตำบลเนินเพิ่ม อ.นครไทย จังหวัดพิษณุโลก หลักจากเรียนจบ ก็ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้างทั่วไป

ชีวิตการครองเรือน คุณแม่สุริย์ บุญธรรม สมรสกับ นายภูมิมี บุญธรรม (เสียชีวิตแล้ว) บ้านเลขที่ 43 หมู่ 13 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีบุตร-ธิดา จำนวน 8 คน คือ 1. นางละหวี ทิพโสต มีครอบครัวอยู่ที่ บ้านโป่งกะเฌอ อาชีพ เกษตรกรรม 2. นางนารี จันทูล มีครอบครัวอยู่ที่ บ้านลาดผาทอง อาชีพ เกษตรกรรม 3. นางคำหวี สมรัก มีครอบครัวอยู่ที่ จังหวัดน่าน อาชีพ เกษตรกรรม 4. นางบุตรตรี บัวเหมือน มีครอบครัวอยู่ที่ บ้านท่าหินลาด อาชีพ เกษตรกรรม 5. นางบุญศรี กองจิว มีครอบครัวอยู่ที่ บ้านสวนยาง อาชีพ เกษตรกรรม 6. นางวันทอง บุญธรรม มีครอบครัวอยู่ที่ บ้านท่าข้าม อาชีพ เกษตรกรรม 7. นายหลงมา บุญธรรม มีครอบครัวอยู่ที่ บ้านลาดผาทอง อาชีพ เกษตรกรรม 8. นางเฉลียว นันทา มีครอบครัวอยู่ที่ บ้านลาดผาทอง อาชีพ เกษตรกรรม

อุปนิสัย คุณแม่สุริย์ บุญธรรม เป็นคนอารมณ์ดี มีน้ำใจ ขยันขันแข็ง โอบอ้อมอารี รับผิดชอบใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เรียบง่าย เป็นที่รักและเคารพนับถือของลูกหลานและเพื่อนบ้านตลอดมา ศรัทธา ยึดมั่นในศีลในธรรม หมั่นไปวัดและทำบุญ สม่ำเสมอ

วาระสุดท้าย คุณแม่สุริย์ บุญธรรม มีโรคประจำตัว คือ ความดันโลหิตสูงและโรคต้อหิน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 มีอาการเป็นลม ได้เข้ารับการรักษา และแพทย์ให้บ้านได้ ต่อมาวันที่ 13 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. มีอาการหน้ามืด เป็นลม ปวดเมื่อยตามร่างกาย แน่นหน้าอก เริ่มหายใจไม่ออก ญาติจึงนำตัวส่ง โดยรถฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เมื่อถึงโรงพยาบาล มีอาการหยุดหายใจ แพทย์จึงช่วยชีวิต ด้วยการปั้มหัวใจ และหัวใจกลับมาทำงาน เป็นเวลา 20 นาที หลังจากนั้น หัวใจก็หยุดเต้น และจากไปด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 15.15 น. แพทย์สรุปสาเหตุอาการตาย ลิ่มเลือดอุดตันบริเวณเส้นเลือดที่ปอด สิริอายุได้ 80 ปี
ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่ง

อกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณแม่สุริย์ บุญธรรม ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่ คุณแม่สุริย์ บุญธรรม ด้วย เทอญกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่ง คุณแม่สุริย์ บุญธรรม ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณ คุณแม่สุริย์ บุญธรรม ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญ

ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่สุริย์ บุญธรรม ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญครับ

(พอครบ 1 นาที พิธีกรเปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับใจ) (อ่านกลอนอาลัย)

กลอนอาลัยรักสองมือกร้าน ด่างดำ ทำงานหนัก ได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝันทั้งตากแดด ทนหนาวร้อน สารพัน ไม่หวาดหวั่น งานหนัก ล้าเพียงใดเส้นเอ็นผุด ทั้งกาย ไม่ไหวหวั่น แม่ฝ่าฟัน งานหนัก น่าสงสารเพื่อลูกรัก เติบใหญ่ ได้สำราญ เสริมรากฐาน อนาคต สู้หมดใจตักของแม่ หนุนซบ ช่างอบอุ่น ลูกเคยคุ้น หนุนเล่น เป็นนิสัยเล่านิทาน ก่อนอน สอนเตือนใจ ไม่มีใคร เหมือนแม่เรา เฝ้าติเตือนหยาดเหงื่อหยด ทั้งชีวิต คิดเพื่อลูก เฝ้าพันผูก ลูกสร้างต่อ ก่อให้เหมือนทุกสิ่งอย่าง มีล้ำค่า แม่ย้ำเตือน หลายปีเดือน ทำเพื่อลูก ด้วยผูกพันแต่วันนี้ลูกตื่น สะอื้นไห้ ไม่มีใคร คอยตักเตือน เหมือนเคยฝัน
แม่จากลูก ไปแล้ว ตลอดกาล ทิ้งหลักฐาน ไว้ให้ลูก ได้อาลัย
ขอกุศล ผลบุญ แม่เคยสร้าง ช่วยส่งทาง สู่สวรรค์ อันสดใสความทุกข์ยาก ตรากตรำ อย่ากล้ำกลาย สุขสบาย บนสวรรค์ นิรันเทอญ ด้วยรักและอาลัย ยิ่ง จากลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน (พิธีกรพูดต่อ) อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้า บังสุกุล ชุดที่ 1 ขอเรียนเชิญคุณ…………………………………… คุณ…………………………คุณ……………………………………. และคุณ…………………………………………. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับชุดที่ 2 ขอเรียนเชิญคุณ………………………………. คุณ…………………………คุณ…………………………………… และคุณ……………………………………… เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบ นิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับชุดที่ 3 ขอเรียนเชิญคุณ………………………………. คุณ…………………………คุณ…………………………………… และคุณ…………………………………… เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับชุดที่ 4 ขอเรียนเชิญคุณ………………………………. คุณ…………………………คุณ…………………………………… และคุณ………………………………………เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุลและกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับชุดที่ 5 ขอเรียนเชิญคุณ……………..……………. คุณ…………………………คุณ…………………………………… และคุณ…………………………………… เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุลและกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับ

อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้า ไตรบังสุกุล ขอเรียนเชิญคุณ…………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้า มหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้า……………………………เป็นผู้พิจารณา ผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับ

เรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณ คุณแม่สุริย์ บุญธรรม ไปสู่สุคติด้วยครับ

อันดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณแม่สุริย์ บุญธรรม ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….ขอกราบนิมนต์ครับ

ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่สุริย์ บุญธรรม ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ

(พิธีกรหรือเจ้าภาพ ) กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานการจัดงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สุริย์ บุญธรรม ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่แห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ …………..

ขอบพระคุณท่าน…………………………………………….ที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอบพระคุณท่าน…………………………………….. ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ สวัสดีครับ …………………………..เรียบเรียงโดย ครูเอกชัย บุญอาจ ..

ตัวอย่าง 2บทพิธีกร นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งแก ท่านสมาชิกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งแก และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน ดิฉันนางพจนี แสงเขียว ลูกสาวคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้รับฉันทานุมัติจากญาติพี่น้อง ให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ผู้วายชนม์ประวัติโดยสังเขป คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว เกิดเมื่อวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2476 ที่บ้านผือ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ คู มารดาชื่อ คำพันธ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 12 คน ดังนี้1.นายคำบรรณ แสงเขียว ผู้เสียชีวิตเบื้องหน้าพวกเราขณะนี้2. นายสุวรรณ แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว3. นายคำตัน แสงเขียว อดีตกำนันตำบลทุ่งแก มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว4. นายทองจันทร์ แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว5. นางสมบูรณ์ ยรรยง มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว6. นายอุดม แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านหนองไผ่ อำเภอสว่างแดนดิน7. นายลม แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว8. นางบุญโลม แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว9. นายหนูหล้า แสงเขียว อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว10. นายสง่า แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 111. นางพิลา ติงยะ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน12. นางบุญนาง คำแหงพล มีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครการศึกษา คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านตาลเนี้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณร 1 พรรษา ที่วัดป่าดอนธาตุวิลัย บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งแก อำเภอสว่างแดนดินชีวิตการครองเรือน สมัยยังหนุ่ม คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว นอกจากทำนาแล้วยังไปรับจ้างเป่าแคนตามงานต่าง ๆ จึงได้พบรักและแต่งงานกับคุณแม่หนูค่าย ปราณีวัด ซึ่งเป็นสาวหมอลำ ชาวบ้านหนองคูใหญ่ อำเภอวารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา ต่อมาได้ย้ายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 7 คน ดังนี้นายบุญจันทร์ แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์นางบัวลี บริสุทธิ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์นายนารี แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์นายวรรณชัย แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกง ประเทศสิงคะโปร์นายบุญเตียง แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์นางสำเนียง เด่นดวง มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวานน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์นางพจนี แสงเขียว มีครอบครัวอยู่ที่บ้านโคกชัยวาน หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกง ประเทศสิงคะโปร์อุปนิสัย คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว เป็นคนอารมณ์ดี มีน้ำใจ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันขันแข็งในการประกอบสัมมาอาชีพ มีเพื่อนมากวาระสุดท้ายเมื่อเดือนประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว มีอาการเป็นไข้ เจ็บในช่องท้องใต้ราวนมด้านขวา ลูก ๆ จึงพาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง และคลินิกหลายที่ แต่อาการไม่ดีขึ้น คุณหมอบอกว่าคุณพ่อป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ คุณแม่และลูก ๆ จึงพาท่านกลับมารักษาที่บ้านตามคำแนะนำของคุณหมอ กินยาหม้อหมดไป 3 หม้อ อาการทรุดลงเป็นลำดับ และได้สิ้นใจอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 เวลา 20 นาฬิกา 10 นาที สิริอายุได้ 76 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างมากอกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้น แก่คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ด้วย เทอญกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง ดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียวไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญขอเรียนเชิญทุกท่านยืนหรือนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ (พอครบ 1 นาที พิธีกรเปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับใจ)แด่……คุณพ่อลูกเจ็ดคน พ่อทนเลี้ยง เพียงเพราะรัก อยู่เป็นหลัก เป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหว เมื่อยามทุกข์ โศกเศร้า พ่อเข้าใจ อยู่ข้างกาย หลานลูก ด้วยผูกพัน ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูก เดินทางถูก ถึงที่หมาย ได้ดั่งฝันประสบโชค มีสุข ทุกคืนวัน เป็นมิ่งขวัญ พันผูก ลูกร่มเย็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณพ่อแล้ว ไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็น เคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็น ต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้ต่างล้วนมี ใจรักมั่น ไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใด ทั้งใกล้ไกล มาส่งให้ พ่อไปดีขอกุศล ผลบุญ คุณพ่อสร้าง เป็นพลัง ส่งพ่อให้ ไปสุขีสู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดี อันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบ ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน ได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนาน เหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

พิธีกร….. อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอเรียนเชิญคุณพ่อจันทร์มี แสงเขียว ประธานจัดงาน คุณพิจารณ์ มหาพร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง ประธานในพิธี และคุณศนิตา สุขปุณพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 3 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ ประนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติด้วยครับอันดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับ(ขณะแขกวางดอกไม้จันทน์พิธีกรอ่านผญาต่อไปนี้)แด่..คุณพ่อของลูก ๆ (ผญา/โตงโตย/ลำ) ยามแม่เจ็บป่วยไข้ หวังใจ ได้เพิ่งพ่อพาหาหมอ ปิ่นปัวให้ อยู่เฝ้าบ่ห่างกายยามเป็นตายายเฒ่า ชรากาลใกล้ฝั่งหวังเจ้าเป็นหมู่เพื่อน พาเข้าวัด ไปเฮ็ดบุญเฮาได้ลงทุนสร้าง หลักฐานมีบ้านช่องมีพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพิ่ม ดังพ่อฝันเฮามีบ้านมีรถ มีไฮ่นา ทุกสิ่งอย่างย่างไปได้สู่หม่อง บ่อายหน้าหมู่เขาแต่เจ้ามาป่วยไข้ บ่ส่วงหายเป็นตาหน่ายพาไปปัวสู่หม่อง ที่คนเว้ากล่าวเถิงเทิงหมอไกลหมอใกล้ พาไปหา ให้เพิ่นซอยได้แต่คอยสู่มื้อ บ่หายจ้อย จนจ่อยตายข้อยไห้จนเมื่อยม้อยสะหวอยไปกะหลายเทือแต่ต้องอยู่เพื่อลูกเต้าซ่อยเขาให้ใหญ่สูงมวลป้าลุงญาติพี่น้องเพิ่นกะซ่อยเหลือเฮาเจ้าอย่าห่วงทางหลังให้ไปดีอย่ามีฮ้อนขอกราบวิงวอนไหว้พระรัตนะตรัยให้เพิ่นซอยกรรมดีทั้งใหญ่น้อยเคยทำไว้ให้หลั่งโฮมเป็นพลังดลให้พ่อไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้งวิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อขอให้ฮักแพงกันผูกสัมพันธ์กลมเกลียวฮักแพงกันทุกชาติสมปรารถนาทุกด้านทั้งเวียกงานการหน้าที่สุขภาพดีสมมาดมุ่งยืนหมั่นท่อหมู่เขา พ่อเอยด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่งจาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องสู่คน(พิธีกรหรือเจ้าภาพ) กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน การจัดงานฌาปนกิจศพ.คุณพ่อคำบรรณ แสงเขียว ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่วัด…………………………………………แห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ………….. ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลทุ่ง คุณพิจารณ์ มหาพร ประธานในพิธี และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คุณศนิตา สุขปุณพันธ์ ที่มาเป็นประธานและร่วมทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอบพระคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกทุกท่าน ท่านผู้ใหญ่บ้านโคกชัยวาน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์โรงเรียนดอนชัยวิทยา และคณะแม่บ้านบ้านโคกชัยวาน หมู่ หมู่ 4 และหมู่ 9 ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกที่มาร่วมงานตั้งแต่วันแรกจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใด ทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขหรรษาตลอดไปทุกท่านทุกคน …เทอญสวัสดีครับ……………………………………ตัวอย่างที่ 3งานศพคุณพ่อแสวง จีนวงศ์…………………………………….หลังจากวางหีบศพไว้บนเมรุเรียบร้อยแล้ว พิธีกร : นมัสการพระคุณเจ้า ที่เคารพอย่างสูง เรียน…………………………………….แขกผู้มีเกียรติ และพ่อแม่พี่น้อง ที่เคารพรักทุกท่านกระผมขอแจ้งกำหนดการงานศพคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ให้ท่านที่เคารพที่กรุณามาเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับทราบร่วมกันว่า พิธีต่อไปนี้มีอยู่ 7 ขั้นตอนคือไหว้พระรับศีลพระสงฆ์สวดมาติกาทอดผ้าบังสุกุลแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สวดบังสุกุลและอนุโมทนาอ่านประวัติผู้ตายทอดผ้าบังสุกุลและผ้ามหาบังสุกุลหน้าเมรุวางดอกไม้จันทน์บนหีบศพบัดนี้ ทุกอย่างพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญมรรคนายกเป็นผู้นำด้านศาสนพิธีต่อไป ขอเรียนเชิญครับหลังจากพระสงฆ์สวดมาติกาจบพิธีกร :อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญญาติพี่น้องนำผ้าบังสุกุลไปทอดถวายแด่พระสงฆ์บนอาสนะ ถวายให้ครบทุกรูปนะครับหลังจากญาติพี่น้องวางผ้าบังสุกุลต่อหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วพิธีกร :ขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือร่วมพิธี และรับพรครับหลังจากพระสงฆ์อนุโมทนาหรือให้พรจบแล้วพิธีกร :อันดับต่อไปเป็นการอ่านประวัติผู้ตาย งานนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านกำนันตำบลเจริญศิลป์ นายวรรณชัย แพงพา เป็นผู้นำเรียนประวัติของผู้ตาย ขอเรียนเชิญครับนายวรรณชัย : นมัสการพระคุณเจ้า กราบเรียน……………………………………และแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่านกระผม นายวรรณชัย แพงพา กำนันตำบลเจริญศิลป์ ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของคุณพ่อผู้ใหญ่แสวง จีนวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ผู้วายชนม์ประวัติคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ โดยสังเขปชาติกำเนิดคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2486 ที่บ้านหนองยาง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อ เหลิน มารดาชื่อทองสา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน ดังนี้นายจันทร์ลา จีนวงศ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านนาเชือก อำเภอน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วนางหนูแดง จีนวงศ์ มีครอบครัวที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีนายแสวง จีนวงศ์ ผู้วายชนม์ขณะนี้นางแปง บุตรน้อย มีครอบครัวอยู่ที่บ้าโนนคำพัฒนา ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนางแดง จีนวงศ์ มีครอบครัวอยู่ที่บ้านสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนายวิไลย จีนวงศ์ มีครอบครัวที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีการศึกษา เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้บวชเป็นสามเณร 2 ปี สอบได้นักธรรมชั้นตรีชีวิตการครองเรือน เมื่อปี พ.ศ. 2497 คุณพ่อผู้ใหญ่แสวง จีนวงศ์ พยนต์ ได้ย้ายติดตามบิดามาตั้งหลักแหล่งที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ได้แต่งงานกับนางลี จุงไทย ชาวบ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ช่วยกันประกอบอาชีพทำนา ว่างจากหน้านาก็รับจ้างทำรางน้ำ และตีเหล็ก และบางปีก็ลงไปทำงานรับจ้างเป็นยามที่กรุงเทพมหานครเหมือนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน มีบุตร-ธิดาด้วยกัน 2 คน คือนางระพีพร กิ่งสุวรรณพงษ์ มีครอบครัวและทำงานโรงงานที่จังหวัดปราจีนบุรีนายแสงสว่าง จีนวงศ์ ประกอบอาชีพทำนาอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วประวัติการทำงานเพื่อสังคมชุมชน-เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเจริญศิลป์หมู่ที่ 2 และได้อยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการเมื่อ ปี พ.ศ. 2542อุปนิสัยคุณพ่อผู้ใหญ่แสวง จีนวงศ์ เป็นคนอารมณ์ดี มีน้ำใจ คุยสนุก พูดเพราะ วางตนเหมาะสม ขยันขันแข็ง รับผิดชอบงานในหน้าที่ และเป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน และชาวบ้านเจริญศิลป์ตลอดมาความสามารถพิเศษเมื่อครั้งบวชเป็นสามเณรมีชื่อเสียงทางการเทศน์มหาชาติกัณฑ์กุมาร ในงาบุญพระเวสน์ จนญาติโยมหามแห่ไปรับกัณฑ์หลอนเป็นประจำแทบทุกงาน เมื่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้จัดรายการเอิ้นลุกปลุกตื่นทางเสียงตามสายตอนตี 5 ทุกวัน เพื่อปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นนึ่งข้าวใส่บาตรพระตอนเช้า โดยใช้นามแฝงว่า ตู้ขะหรับ จนเป็นที่ติดปากชาวบ้านเรียกชื่อผู้ใหญ่แสวง จีนวงศ์ ว่า ตู้ขะหรับ ตั้งแต่บัดนั้นวาระสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 น. ได้มีผู้ไปพบศพคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ในป่าด้านทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ จึงได้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเจริญศิลป์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวห้องทุกฝ่ายได้ไปชันสูติพลิกศพแล้วสันนิษฐานว่า คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ น่าจะขี่รถจักรยานพ่วงล้อออกจากบ้านเพื่อไปเก็บฟืนในป่าตรงที่ได้พบศพ หลังจากเก็บฟืนได้เพียงพอแก่ความต้องการแล้ว จึงขึ้นนั่งสตาร์ทรถก็พอดีเป็นลมหน้ามืดตกลงจากอานรถ เพราะสภาพศพมีขาข้างหนึ่งพาดอยู่บนอานรถมอเตอร์ไซด์ และคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ น่าจะเสียชีวิตประมาณวันที่ 8 ตุลาคาม พ.ศ. 2553 เพราะเย็นวันนั้นหลานสะใภ้ให้การว่าได้นำหมกปลาซิวไปฝาก 1 ถุง โดยห้อยไว้ที่ประตูหน้าบ้าน วันต่อ ๆ มากลับไปดูก็ยังเห็นถุงปลาซิวห้อยอยู่อย่างเดิม แสดงว่าคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ น่าจะเสียชีวิตแล้ว จึงไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลย สิริอายุได้ 67 ปี ยังความเศร้าโศกเสียใจ ให้เกิดกับลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งอกุศลกรรมใด ที่เป็นกรรมไม่ดี ซึ่งคุณผู้ใหญ่พ่อแสวง จีนวงศ์ ได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่มีเจตนา ขอท่านทั้งหลายได้โปรดอโหสิกรรมนั้นแก่คุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ด้วย เทอญกุศลกรรมใดที่เป็นคุณงามความดี ซึ่งคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ได้ทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ขอได้โปรด มาเป็นพลัง อำนวยผลดลบันดาล ส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ไปสู่สุขคติ ในสัมปรายภพด้วย…เทอญขอเรียนเชิญทุกท่านยืนนั่งตามอัธยาศัย ตั้งใจสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ขอกราบเรียนเชิญครับพอครบ 1 นาที พิธีกร หรือ ลูกสาวของพ่อแสวง จีนวงศ์ แล้วแต่จะตกลงกัน ส่วนใหญ่จะให้พิธีกรเป็นผู้อ่าน :เปิดเพลงธรณีกรรแสงเบา ๆ และอ่านบทกลอนไว้อาลัยต่อไปนี้เบา ๆ เน้นอักขระ จังหวะให้น่าฟัง น่าประทับแด่…คุณพ่อ ยามมีกิจ ลูกพึ่งพา คุณพ่อได้ยามเจ็บไข้ ได้คุณพ่อ เฝ้ารักษายามลำบาก ขัดสน จนเงินตราคุณพ่อหา ให้ลูกได้ ไม่ข้ามวันพ่อลงหลัก ปักฐาน มีบ้านช่องมีพี่น้อง มากมาย ได้ดั่งฝันพ่อได้เป็น ผู้ใหญ่บ้าน มาเนิ่นนานความใฝ่ฝัน พ่อเป็นจริง ทุกสิ่งไปแต่ทุกอย่าง กลับกลาย เป็นไม่แน่คุณพ่อแย่ เจ็บไข้ ไม่สร่างหายอุบัติเหตุ เกิดหลายครั้ง ยังไม่ตายแต่ร่างกาย พ่อพิการ สุดทานทนคุณแม่ตาย น้องชาย ตายตามติดพรหมลิขิต หรือกรรมเก่า ตามให้ผลพ่อมาตาย กลางป่า ลูกสุดทนน้ำตาล้น เอ่อไหล ดั่งสายธารเหลือเพียงลูก คนเดียว ในโลกกว้างสุดอ้างว้าง เดียวดาย ในความฝันต้องกลืนกล้ำ น้ำตา สุดจาบรรณเพื่อให้ผ่าน วันโศกเศร้า เดินก้าวไปพระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไขมากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยายประทับใจ ลูกหลานทั่ว ทุกตัวคนลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้อุทิศพลี ต้นทุน บุญกุศลมอบอุทิศ ให้คุณพ่อ กันทุกคนโปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดีได้ไปสู่ สรวงสวรรค์ บนชั้นฟ้าเป็นเทวา เสวยสุข เกษมศรีสนุกสนาน บนชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก… ลูกสาวคนเดียวของพ่อ(พิธีกรพูดต่อ) อันดับต่อไปเป็นการทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ ขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………….. คุณ…………………………………………. คุณ……………………………………………….. และคุณ………………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับขอเรียนเชิญคุณ……………………………………………. คุณ…………………………………………….. คุณ……………………………………………………………………… คุณ………………………………………………….. และคุณ………………………………………………. เป็นผู้ทอดผ้าบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้าจำนวน 4 รูป เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ ครับอันดับต่อไปเป็นการทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอเรียนเชิญ………………………………………………….. เป็นผู้ทอดผ้ามหาบังสุกุล และกราบนิมนต์พระคุณเจ้า…………………………………………………………เป็นผู้พิจารณาผ้าบังสุกุล ขอเรียนเชิญ และขอกราบนิมนต์ ครับเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านหันหน้าไปทางเมรุ พนมมือ ตั้งอธิษฐานส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ไปสู่สุคติด้วยครับอันดับต่อไปเป็นการวางดอกไม้จันทน์ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปได้โปรดวางดอกไม้จันทน์เพื่อเป็นการโปรดคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ไปสู่สุคติด้วยครับ ……………………………….-ขอกราบนิมนต์ครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมวางดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ไปสู่สุคติเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ ขอเรียนเชิญทุกท่านครับกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงาน (พิธีกรหรือเจ้าภาพ)การจัดงานฌาปนกิจศพคุณพ่อแสวง จีนวงศ์ ครั้งนี้ สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดี เนื่องจากได้รับความความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติ ลูกหลาน ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งบ้านใกล้บ้านไกล ซึ่งต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้าน และที่วัดแห่งนี้ด้วยความรักและความอาลัย ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ………….. ขอบพระคุณท่าน…………………………………………….ที่มาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุล ขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ สมาน ศิลาแดง ที่กรุณา ขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกท่าน ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ทุกคน ขอบพระคุณคณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์และคณะแม่บ้านบ้านเจริญศิลป์ทุกคนที่กรุณาช่วยจัดหาพวงหรีด และจัดดอกไม้ประดับตกแต่งหีบศพให้สวยงาม …ขอบพระคุณแม่ครัวทุกคนที่กรุณาจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการแขกผู้มีเกียรติจนเสร็จงาน ขาดตกบกพร่องประการใดทางเจ้าขอกราบอภัยเป็นอย่างมากไว้ ณ โอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีหลวงพ่อองค์ดำเป็นต้น ตลอดถึงคุณความดีที่เราทั้งหลายได้มาร่วมกระทำบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญสวัสดีครับ………………………………..กลอน / ผญา งานศพ………………………………….แด่คุณพ่อชีวิตพ่อ ทนลำบาก มามากยิ่งทำทุกสิ่ง ทั้งเป็นครู ทั้งค้าขายเป็นอส. ปกป้องถิ่น แผ่นดินไทยเหนื่อยเพียงใด ไม่เคยบ่น ทนหมั่นเพียรตื่นแต่ดึก ฝึกลูกรู้ สู้ชีวิตให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียนให้ลูกมี ความหวัง ตั้งใจเรียนให้พากเพียร เหมือนเหล่ากอ พ่อเป็นครูเมื่อชีวิต ล่วงลับ ดับไปแล้วยังแน่แน่ว สละร่าง ที่ยังอยู่ให้เป็นทาน การศึกษา เป็นคุณครูให้ความรู้ แก่คุณหมอ ผู้รอคอยคำสอนพ่อ ประทับไว้ ในใจลูกเดินทางถูก ให้เดินต่อ อย่าถ้อถอยคนลำบาก กว่าเรา ยังรอคอยถึงจะน้อย คนเห็น ไม่เป็นไรขอจงสู่ สุคติ เถิดคุณพ่อกรรมดีก่อ กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล คุณพ่อให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก ลูกพ่อ

…………………………………..กลอนสำหรับอ่านในงานศพ………………………………….………………………….แด่คุณแม่…………………………แม่ลำบาก ตรากตรำ ทำงานหนักได้หยุดพัก ยามนอน ตอนหลับฝันลืมตาตื่น คราใด วิ่งใส่งานดูแลบ้าน เลี้ยงเป็ดไก่ หมูวัวควายครอบครัวเรา มีหลักฐาน มีบ้านช่องมีพี่น้อง ญาติสนิท มิตรสหายแสนอบอุ่น แสนสนุก สุขสบายแต่สุดท้าย เหลือเพียงฝัน เท่านั้นเองคุณแม่ลุก ขึ้นใหม่ ไม่ยอมแพ้ผิดพลาดแก้ ไม่หวั่นไหว ใครข่มเหงสร้างฐานะ ขึ้นใหม่ ด้วยตนเองไม่หวั่นเกรง ความทุกข์ยาก ลำบากกายแต่ความหวัง กลับกลาย เป็นไม่แน่เพราะคุณแม่ เจ็บไข้ ไม่สร่างหายเป็นเบาหวาน กินยาหมอ รอความตายจนสุดท้าย ต้องพลัดพราก จากลูกไปพระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไขมากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยายประทับใจ ลูกหลานทั่ว ทุกตัวคนลูกหลานญาติ มาส่งแม่ ในวันนี้อุทิศพลี ต้นทุน บุญกุศลอุทิศแด่ คุณแม่ กันทุกคนโปรดจงดล ส่งทางให้ แม่ไปดีขอจงสู่ สุคติ ที่ชอบเถิดได้ไปเกิด ในภพสุข เกษมศรีขอกุศล ผลบุญ คุณความดีดลให้มี เป็นได้ ดั่งใจเทอญด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก… ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน……………………แด่…คุณพ่อ…………………..ยามมีกิจ ลูกพึ่งพา คุณพ่อได้ยามเจ็บไข้ ได้คุณพ่อ เฝ้ารักษายามลำบาก ขัดสน จนเงินตราคุณพ่อหา ให้ลูกได้ ไม่ข้ามวันพ่อลงหลัก ปักฐาน มีบ้านช่องมีพี่น้อง มากมาย ดังใฝ่ฝันพ่อเป็นผู้ ใหญ่บ้าน มานานวันใกล้ความฝัน เป็นจริง ทุกสิ่งไปแต่ทุกอย่าง กลับกลาย เป็นไม่แน่คุณพ่อแย่ เจ็บไข้ ไม่สร่างหายอุบัติเหตุ เกิดหลายครั้ง ไม่เป็นไรแต่ร่างกาย พ่อพิการ สุดทานทนคุณแม่ตาย น้องชาย ตายตามติดพรหมลิขิต หรือกรรมเก่า ตามให้ผลพ่อมาตาย กลางป่า ลูกสุดทนน้ำตาล้น เอ่อไหล ดั่งสายธารเหลือเพียงลูก คนเดียว ในโลกกว้างสุดอ้างว้าง เดียวดาย ในความฝันต้องกลืนกล้ำ น้ำตา สุดจาบรรณเพื่อให้ผ่าน วันโศกเศร้า เดินก้าวไปพระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไขมากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยายประทับใจ ลูกหลานทั่ว ทุกตัวคนลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้อุทิศพลี ต้นทุน บุญกุศลมอบอุทิศ ให้คุณพ่อ กันทุกคนโปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดีได้ไปสู่ สรวงสวรรค์ บนชั้นฟ้าเป็นเทวา เสวยสุข เกษมศรีสนุกสนาน บนชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก… ลูกสาวคนเดียวของพ่อ………………………………….แด่…คุณพ่อ ชีวิตพ่อ ทนลำบาก มามากยิ่งทำทุกสิ่ง ทั้งทำนา ทั้งค้าขายทั้งเลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงวัวควายเหนื่อยเพียงใด ไม่เคยบ่น ทนหมั่นเพียรตื่นแต่ดึก ฝึกฝน ให้ทนสู้ให้ลูกรู้ การงาน คิดอ่านเขียนให้ลูกมี ความหวัง ตั้งใจเรียนให้พากเพียร ให้สินทรัพย์ นับอนันต์ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเดินทางถูก ถึงที่หมาย ได้ดั่งฝันประสบโชค มีสุข ทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญ พันผูก ลูกร่มเย็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณพ่อแล้วไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็นเคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปขอจงสู่ สุคติ เถิดคุณพ่อกรรมดีก่อ กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล คุณพ่อให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน………………………………แด่คุณพ่อ(ผญา)……………………………..ชีวิตของพ่อนั้นได้ฟันฝ่ามาหลายเทิงค้าขายเฮ็ดนา ตั้งโรงสีเลื่อยไม้ไปทำงานรับจ้าง แบกปูนเป็นช่างคันแม่นมีผู้จ้าง พอเฮ็ดได้สู่งานมีผู้วานผู้เว้า ไปซ่อยเขาเมิดสู่แห่งเงินค่าแฮงได้บ่ได้ คันซอยได้ไปซอยเขาเอาแฮงกายเข่าสู่ แลกเงินทองของใช้จ่ายเหนื่อยส่ำใดบ่จ่มบ่เว้า บ่เซาสู้เรื่องงานบ่ขี่คร้านเวียกงานเฮ็ดสู่อย่างหาทางฝึกลูกเต้า ส่งลูกเข้าไปฮ่ำเฮียนฝึกให้เพียรบ่คร้าน การงานเวียกหน้าที่เป็นคนดีใช้ได้ ไทบ้านให้อยู่นำชีวิตของพ่อนั้น เป็นแบบอย่างทางดีให้ลูกเดินนำหลัง ถึงที่หมายคือฝันไว้ต่อนี้ไปบ่เห็นหน้าพ่อของเฮาคือแต่เก่าเว้านำเฮาสู่มื้อต่อจากนี้บ่ได้เห็นไปนำเวรกรรมสร้างไผมันพระเพิ่นว่าจักสิดีชั่วฮ้ายบ่เห็นฮู้แล้วแต่กรรมขอกรรมดีพ่อเคยสร้างทานมัยพ่อเคยก่อบุญพ่อแม่พี่น้องกินทานสร้างให้หลั่งโฮมเป็นพลังดลให่ พ่อไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อขอเป็นลูกเป็นหลานอยู่นำกันนานดนได้ตอบแทนพระคุณท่านอันหมู่พาลภัยฮ้ายอันตรายให้หนีห่างมีความสุขอยู่สร้างฮักแพงมั่นบ่จืดจาง พ่อเอยด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องสู่คน…………………………แด่…คุณพ่ออยู่ด้วยกัน หลายปี มีลูกหลานมุ่งทำงาน หาเงินทอง มากองไว้ได้ทรัพย์สิน เงินทอง มามากมายทั้งวัวควาย บ้านรถ ด้วยอดทนตื่นแต่ดึก ฝึกลูก ดูแลหลานทำให้บ้าน มีเงินใช้ ไม่ขัดสนถึงบ้านเรา จะลำบาก จะยากจนพ่อเป็นคน ที่ลูกหวัง ตั้งตาคอยชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก สู้ไป ไม่ท้อถอยได้มีเป็น เช่นที่หวัง ตั้งตาคอยอย่างน้อยน้อย เลี้ยงตัวได้ ไม่ยากเย็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณพ่อแล้วไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็นเคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปขอจงสู่ สุคติ เถิดคุณพ่อกรรมดีก่อ กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล คุณพ่อให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้ครองรัก ครองเรือน ให้เนิ่นนานรักผูกพัน มิได้ขาด ทุกชาติไปด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน………………แด่คุณแม่……………..ลูกเจ็ดคน แม่ทนเลี้ยง เพียงเพราะรักอยู่เป็นหลัก เป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกข์ โศกเศร้า แม่เข้าใจดุจร่มไทร ให้วิหก นกพึ่งพาคอยแนะนำ พร่ำวอน คอยสอนสั่งจะนอนนั่ง ให้เฝ้าฝึก หมั่นศึกษาคอยถามไถ่ ให้ใฝ่ดี มีวิชาเป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพตน จนวันตายชีวิตแม่ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก ถึงฝั่งฝัน ดั่งมั่นหมายประสบโชค ประสบสุข สนุกสบายเลี้ยงตัวได้ มีหลักฐาน มีบ้านเรือนพระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ ในใจลูกรักพันผูก ได้พึ่งพา หาใดเหมือนจะจดจำ คำสั่งแม่ ไม่แชเชือนทำให้เหมือน แม่สั่งไว้ อยากให้เป็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณแม่แล้วไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็นเคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปลูกหลานญาติ มาส่งแม่ ในวันนี้ต่างล้วนมี ใจรักมั่น ไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใดทั้งใกล้ไกล มาส่งให้ แม่ไปดีขอกุศล ผลบุญ ลูกหลานสร้างเป็นพลัง ส่งแม่ให้ ไปสุขีสู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน……………………..แด่คุณพ่อ……………………..ลูกสี่คน พ่อทนเลี้ยง เพียงเพราะรักอยู่เป็นหลัก เป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกข์ โศกเศร้า พ่อเข้าใจดุจร่มไทร ให้วิหก นกพึ่งพาคอยแนะนำ พร่ำวอน คอยสอนสั่งจะนอนนั่ง ให้เฝ้าฝึก หมั่นศึกษาคอยถามไถ่ ให้ใฝ่ดี มีวิชาเป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพตน จนวันตายชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก ถึงฝั่งฝัน ดั่งมั่นหมายประสบโชค ประสบสุข สนุกสบายเลี้ยงตัวได้ มีหลักฐาน มีบ้านเรือนพระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ ในใจลูกรักพันผูก ได้พึ่งพา หาใดเหมือนจะจดจำ คำพ่อไว้ ไม่แชเชือนทำให้เหมือน พ่อสั่งไว้ อยากให้เป็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณพ่อแล้วไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็นเคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้ต่างล้วนมี ใจรักมั่น ไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใดทั้งใกล้ไกล มาส่งให้ แม่ไปดีขอกุศล ผลบุญ ลูกหลานสร้างเป็นพลัง ส่งพ่อให้ ไปสุขีสู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน……………

….แด่…ลูกพ่อ………………ได้ข่าวร้าย นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายน้ำตาไหล รินรุด สุดจะฝืนกราบวิงวอน เทพไท้ ให้ลูกคืนแม้ดึกดื่น เพียงใด หลับไม่ลงลูกกลับมา เพียงร่าง ไร้ชีวิตเหมือนดวงจิต พ่อแม่แยก แตกเป็นผงความใฝ่ฝัน มั่นหมาย สลายลงแม้ฝึกปลง ใจล่วงหน้า เจียนบ้าตายขอจงสู่ สุคติ สู่ที่ชอบกรรมดีกอร์ป กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล ลูกพ่อให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้เลี้ยงดู อยู่ด้วยกัน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องทุกคน…………………………

แด่..ลูกพ่อ(ผญา)………………………..พอได้ยินข่าวร้าย ใจสั่นนอนบ่หลับน้ำตารินไหลนอง อาบลงทั้งสองแก้มแนมขึ้นไปเทิงฟ้า วอนอินทาให่เพิ่นซอยแม้นสิเดิกน้ำค้างย้อย ยังตาค้างหลับบ่ลงเขาส่งลูกมาให้ ไร้ชีวิตวิญญาณปานหัวใจพ่อแม่หยุด มุ่นเป็นผงแตกม้างความหวังสลายสิ้นทลายลงเกลี้ยงอ่อยห่อยปลงใจคอยล่วงหน้า ยังเกือบบ้าป่วงกะเทินเมินบ่กินข้าวน้ำบ่ถามคนมิอิ่มซิมฝืนยิ้มยามต้องเว้ายามเข้าหน้าหมู่คนขอกุศลที่ลูกสร้าง ทานมัยที่ลูกก่อบุญพ่อแม่พี่น้องกินทานสร้างหลั่งโฮมเป็นพลังโดนให่ ลูกไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อขอให้ฮัแพงกันมีสัมพันธ์กลมเกลียวเกิดฮ่วมกันทุกชาติอันหมู่พาลภัยฮ้ายอันตรายให้หนีห่างสุขสมหวังจนแก่เฒ่ายืนยาวหมั่นส่ำหมู่เขา ลูกเอยด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่งจาก…พ่อ แม่ และญาติพี่น้องสู่คน………………….แด่หลานรัก……………….ได้ข่าวร้าย นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายน้ำตาไหล รินรุด สุดจะฝืนกราบวิงวอน เทพไท้ ให้หลานคืนแม้ดึกดื่น เพียงใด หลับไม่ลงหลานกลับมา เพียงร่าง ไร้ชีวิตเหมือนดวงจิต ป้าลุงแยก แตกเป็นผงความใฝ่ฝัน มั่นหมาย สลายลงแม้ฝึกปลง ใจล่วงหน้า เจียนบ้าตายขอจงสู่ สุคติ สู่ที่ชอบกรรมดีกอร์ป กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล หลานรักให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้เลี้ยงดู อยู่ด้วยกัน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ป้า ลุง และญาติพี่น้องทุกคน………………………….แด่..หลานรัก(ผญา)…………………………พอได้ยินข่าวร้าย ใจสั่นนอนบ่หลับน้ำตารินไหลนอง อาบลงทั้งสองแก้มแนมขึ้นไปเทิงฟ้า วอนอินทาให่เพิ่นซอยแม้สิดึกน้ำค้างย้อย ยังตาค้างหลับบ่ลงเขาส่งหลานมาให้ ไร้ชีวิตวิญญาณปานหัวใจป้าลุง มุ่นเป็นผงแตกม้างความหวังสลายสิ้น ทลายลงเกลี้ยงอ่อยห่อยปลงใจคอยล่วงหน้ายังเกือบบ้าป่วงกะเทินเมินบ่กินข้าวน้ำบ่ถามคนมิอิ่มซิมฝืนยิ้มยามต้องเว้ายามเข้าหน้าหมู่คนขอกุศลที่หลานสร้าง ทานมัยป้าลุงก่อบุญพ่อแม่พี่น้อง มาส่งเจ้าให่หลั่งโฮมเป็นพลังดลให่ หลานไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อขอให่ฮักแพงกันมีสัมพันธ์เป็นป้าลุงลูกหลานกันทุกชาติอันหมู่พาลภัยฮ้ายอันตรายให้หนีห่างสุขสมหวังจนแก่เฒ่ายืนยาวหมั่นส่ำหมู่เขา หลานเอยด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่งจาก…ป้า ลุง และญาติพี่น้องสู่คน………………………….แด่…..คุณแม่(ผญา)………………………….แม่ใหญ่…เกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบลฝนบ่ตกฮวยฮำหลายปีมีแต่แล้งขี่เกียนมาส่องแส่ง ยามเดือนหงายจั่งออกย่างยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซาหลายคืนเข่า จั่งมาฮอดเจริญศิลป์ดินแดนในความฝัน สร่างเฮือนซานซื้อนาไว้มีลูกหลายเพิ่มขึ่นแปดคนแตกยาวยาวเทิงลูกสาวลูกสะใภ้ลูกชายพร้อมพร่ำเขยแม่บ่เคยยอมแพ้แก่การงานเวียกหน้าที่เฮ็ดให้มีแบ่งปันให้ลูกหลานได้ทั่วกันสร้างความฝันจนแก่เถ่าเฝ้าเลี้ยงหลานเบิ่งแยงลูกผู้ใดทุกข์ยากไฮ้บ่ไลถิ่มซ่อยหนุนบุญคุณแม่ใหญ่นั้นทะเลหลวงกะบ่ส่ำท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง บ่เคิ่งเสี่ยวแม่ใหญ่เฮามามื้อนี้เจ้า ได้มาจากพวกเฮาไปลูกหลานต่างอาลัยหลั่งไหลมางานเจ้าจากบ้านเหนือบ้านใต้เทิงใกล้ไกลได้ฮู้ข่าวพากันมาส่งเจ้ากินทานสร่างส่งกุศลขอผลบุญแม่เคยสร่างทานมัยแม่เคยก่อบุญพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานสร่างให่หลั่งโฮมเป็นพลังบันดาลให่แม่ไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้งวิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อขอเป็นลูกเป็นหลานอยู่นำกันนานโดนได้ตอบแทนพระคุณแม่ได้ดูแลกันฮอดมื้อพระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อยได้ถึงธรรมอย่างน้อยนิพพานพ้นทุกข์ภัย …..แม่ใหญ่เอยด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่งจาก คุณตา ลูก หลาน และญาติพี่น้องสู่คน………………………..แด่..คุณพ่อ(ผญา)……………………….พ่อมาเกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบลฝนบ่มาฮวยฮำหลายปีมีแต่แล้งขี่เกวียนมาส่องแส่ง ยามเดือนหงายจั่งออกย่างยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซาหลายมื้อหลายคืนเข่า จั่งมาฮอดเจริญศิลป์ดินแดนในความฝัน สร่างเฮือนซานซื้อนาไว้มีลูกหลายเพิ่มขึ่นสิบเอ็ดคนแตกยาวยาวลูกผู้นี่สิเอาอันนั้นลูกผู้นั่นสิเอาอันนี่ตีฆ่าไห่ยาดกันพอลูกใหญ่ได้เฝ่าบ้านเลี้ยงหลานเบิ่งแยงลูกผู้ใดทุกข์ยากไฮ้บ่ไลถิ่มซ่อยหนุนบุญคุณของพ่อนั้นทะเลหลวงกะบ่ส่ำท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง บ่เคิ่งเสี่ยวพ่อเฮามื้อนี้ …มาถึงคราวต้องพลัดพรากพ่อได้จากพวกเฮาไปลูกหลานต่างอาลัยหลั่งไหลมางานเจ้าจากบ้านเหนือบ้านใต้เทิงใกล้ไกลได้ฮู้ข่าวพากันมาส่งเจ้ากินทานสร่างส่งกุศลขอผลบุญพ่อเคยสร่างทานมัยพ่อเคยก่อบุญพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานสร่างให่หลั่งโฮมเป็นพลังโดนให่ พ่อไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้งวิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อขอเป็นลูกเป็นหลานอยู่นำกันนานโดนดูแลกันทุกชาติจนได้พานพบพ้อพระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อยได้ถึงธรรมอย่างน้อยนิพพานพ้นทุกข์ภัย ..พ่อใหญ่เอยด้วยความฮักและอาลัยยิ่งจาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องสู่คน……………..แด่คุณพ่อ……………..พ่อเดินทาง จากอุบล จนมาถึงถิ่นที่ซึ่ง ฟ้าฝนดี มีบึงหนองมีป่าดง กว้างใหญ่ ให้จับจองมีพี่น้อง ต่างเหล่า ต่างเผ่าพันธุ์กว่าจะถาง ให้ป่า เป็นนาไร่กว่าจะได้ มีเป็น เช่นที่ฝันมีบ้านเรือน ไร่นา สาระพันต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกายชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก สุขสมหวัง ดั่งใจหมายได้มีเป็น เช่นที่ฝัน กันทุกรายสุขสบาย ตามที่หวัง ดั่งตั้งใจพระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ กว่าท้องฟ้ากว้างใหญ่กว่า มหาสมุทร สุดขานไขมากมายยิ่ง เกินกว่า จะบรรยายประทับใจ ลูกหลานทั่ว ทุกตัวคนลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้อุทิศพลี ต้นทุน บุญกุศลมอบอุทิศ ให้พ่อ กันทุกคนโปรดจงดล ส่งทางให้ พ่อไปดีได้ไปสู่ สรวงสวรรค์ บนชั้นฟ้าเป็นเทวา เสวยสุข เกษมศรีสนุกสนาน บนชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานเป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน เกื้อกูลกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า จะเข้าถึง ซึ่งนิพพานด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน………………แด่คุณพ่อ………………พ่อเดินทาง จากอุบล จนมาถึงถิ่นที่ซึ่ง ฟ้าฝนดี มีบึงหนองมีป่าดง กว้างใหญ่ ให้จับจองมีพี่น้อง ต่างเหล่า ต่างเผ่าพันธุ์กว่าจะถาง ให้ป่า เป็นนาไร่กว่าจะได้ มีเป็น เช่นที่ฝันมีบ้านเรือน ไร่นา สาระพันต้องฝ่าฟัน ความทุกข์ยาก ลำบากกายชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก สุขสมหวัง ดั่งใจหมายได้มีเป็น เช่นที่ฝัน กันทุกรายสุขสบาย ตามที่หวัง ดั่งตั้งใจอย่าห่วงลูก ห่วงหลาน ห่วงบ้านสวนทุกสิ่งล้วน อนิจจัง พังสลายเกิดมาแล้ว ได้พบแน่ แก่เจ็บตายต่างเพียงใคร ตายเร็วช้า มากกว่ากันลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้ต่างล้วนมี ใจรัก สมัครสมานพอได้ข่าว เดินทาง มาร่วมงานร่วมกินทาน ส่งทางให้ พ่อไปดีขอกุศล ผลบุญ ลูกหลานสร้างเป็นพลัง ส่งพ่อให้ ไปสุขีสู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์เทอญด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน……………………แด่ลูกแม่………………….ยามมีกิจ หวังให้เจ้า เฝ้ารับใช้ยามเจ็บไข้ หวังให้เจ้า เฝ้ารักษายามสังขาร ของแม่ แก่ชราหวังให้เจ้า ปิดตา คราสิ้นใจแต่ทุกอย่าง กลับกลาย เป็นไม่แน่ลูกของแม่ เจ็บป่วยไข้ ไม่สร่างหายถึงยาดี หมอเก่ง สักเพียงใดแต่สุดท้าย ต้องพลัดพราก จากแม่ไปได้ลูกคืน เพียงร่าง ไร้ชีวิตเหมือนดวงจิต แม่แยก แตกสลายเกิดมาแล้ว ได้พบแน่ แก่เจ็บตายต่างเพียงใคร ตายเร็วช้า มากกว่ากันจงไปดี มีสุข เถิดลูกแม่จงพบแต่ ความสุข ที่ลูกฝันขอกรรมดี จงให้ผล ดลบันดาลดวงวิญญาณ ลูกสมหวัง ดั่งตั้งใจด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…แม่………………….แด่คุณแม่……………..ลูกสิบคน แม่ทนเลี้ยง เพียงเพราะรักอยู่เป็นหลัก เป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกข์ โศกเศร้า แม่เข้าใจอยู่ข้างกาย หลานลูก ด้วยผูกพันชีวิตแม่ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก ถึงที่หมาย ได้ดั่งฝันประสบโชค มีสุข ทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญ พันผูก ลูกร่มเย็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณแม่แล้วไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็นเคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปลูกหลานญาติ มาส่งแม่ ในวันนี้ต่างล้วนมี ใจรักมั่น ไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใดทั้งใกล้ไกล มาส่งให้ แม่ไปดีขอกุศล ผลบุญ คุณแม่สร้างเป็นพลัง ส่งแม่ให้ ไปสุขีสู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน………………………..แด่…คุณแม่(ผญา)……………………….แม่ได้อดทนเลี้ยง ลูกสิบคน จนเติบใหญ่หนักส่ำใดแม่กะสู่ บ่มีย้าน หวั่นไหวยามใด๋ลูกโศกเศร้า แม่เข้าใจ บ่เหินห่างอยู่ข้างกายคอยเว้า ปลอบใจให้ ได้ผ่อนคลายชีวิตของแม่นั้น เป็นแบบอย่าง ทางดีให่ลูกเดินนำหลัง ฮอดหม่องหมาย คือฝันไว้ได้มีเป็นส่ำหมู่พวก อยู่กินดี ส่ำผู้อื่นสุขสำบายถ่วนหน่า ฮักกันมั่น ดังแม่หวังนับตั้งแต่มื้อนี้ บ่มีแม่ ให่เฮาเห็นเหลียวหาใส กะเปล่าแปน บ่เห็นจ้อยแม่ที่คอยคุยเว้า แนะนำเฮา ทุกเช้าค่ำกรรมได้มาพรากข่าง วางให่ แม่ห่างไกลแม่ไปเกิดชาติหน้า อย่าได้ห่วง ทางหลังลูกหลานยังมีกรรม ต้องทำดี ให่หลายขึ่นเทื่อแม่คืนมาเกิดพ้อ บ้านเมืองเฮาเฮืองฮูงมวลป้าลูงญาติพี่น้อง ฮ่างมีขึ่น คู่สู่คนคันลูกหลานบ่จนแล้ว แม่เกิดนำบ่ทุกข์ยากความลำบากสิบ่พ้อ มีสุขได้ส่ำสวรรค์มื้อนี้นั้น ลูกหลานที่ฮู้ข่าวกับหมู่ชาวพี่น้อง เทิงไกลใกล้ได้หลั่งโฮมพากันมางานเจ้า สงสะกานพร้อมพร่ำทำกุศลส่งเจ้า ไปโลกหน่าสู่สวรรค์ขอผลบุญแม่เคยสร่าง ทานมัย แม่เคยก่อบุญพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานสร่าง ให่หลั่งโฮมเป็นพลังโดนให่แม่ไปดี มีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้า บ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอเป็นลูก เป็นหลานอยู่นำกันนานโดนได้ตอบแทน พระคุณแม่ได้ดูแลกันทุกชาติจนพระศรีอารย์ เพิ่นมาซ่อยได้ถึงธรรมอย่างน้อยนิพพานพ้นทุกข์ภัย..แม่เอยด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่งจากลูกหลานและญาติพี่น้องสู่คน……………….แด่ลูกแม่……………..ยามมีกิจ หวังให้เจ้า เฝ้ารับใช้ยามเจ็บไข้ หวังให้เจ้า เฝ้ารักษายามสังขาร ของแม่ แก่ชราหวังให้เจ้า ปิดตา คราสิ้นใจแต่ทุกอย่าง กลับกลาย เป็นไม่แน่ลูกของแม่ เจ็บป่วยไข้ ไม่สร่างหายถึงยาดี หมอเก่ง สักเพียงใดแต่สุดท้าย ต้องพลัดพราก ตายจากกันอย่าห่วงแม่ ห่วงพี่น้อง เพื่อนผองมิตรทุกชีวิต ไม่สมหวัง ดั่งความฝันเกิดแล้วแก่ เจ็บตาย วายชีวันเป็นเหมือนกัน ทุกชีวิต อนิจจังจงไปดี มีสุข เถิดลูกแม่จงพบแต่ ความสุข ที่ลูกหวังขอกรรมดี ที่ทำไว้ ให้พลังให้สมหวัง ทุกอย่าง ดั่งตั้งใจอกุศล กรรมใด ได้เคยสร้างจงหนีห่าง หายไป ไม่สนองขอลูกแม่ จงรื่นรมย์ สมใจปองจงผุดผ่อง ในสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้เลี้ยงดู อยู่ด้วยกัน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…แม่……….…………………….แด่ลูกแม่(ผญา)……………………ยามแม่เจ็บป่วยไข้ หวังใจให่ลูกซ่อยคอยป้อนข้าวป้อนน้ำ ดูแลเฝ้าซอยรักษายามสังขารแม่เถ่า ชรากาลใกล้ฝั่งแม่ยังหวังได้เพิงเจ้า ปิดตาให้บาดแม่ตายลูกแม่เจ็บป่วยไข่ ส่งโรงหมอให่เพิ่นซ่อยแม่เฝ้าคอยสู่มื้อ หวังว่าลูกสิส่วงหายยาใดดีหามาให่ หมอใดดีให่เพิ่นซอยแม่เฝ้าคอยสู่มื้อ สุดท้ายตายจากกันความใฝ่ฝันของแม่ ฝันไปกะดายเปล่ามาถึงคราวต้องพลัดพราก จากกันแล้วแน่นอนแม่ขอวิงวอนไหว้ รัตนตรัยเป็นที่เพิงคุณความดีเป็นที่ตั้งอวยพรให้ลูกไปดีให้เจ้ามีเป็นได้ สมตั้งใจในชาติใหม่อันหมู่เจ็บป่วยไข้ ให้หนีเว้นห่างไกลมีพลานามัยเข้มแข็งแรงแฮงบ่ลาอายุยืนเด้อลูกหล่า ชาติหน้าให้ฮ่างมีกรรมดีลูกสร้างไว้ ตั้งเก่าคราวหลังจงมาเป็นพลังดลซอยหนุนคูณค้ำนำส่งให่ ลูกไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอให่ฮักแพงกันใจผูกพันเกลียวกลม เกื้อกูลกันทุกชาติจนได้พานพบพ้อ พระศรีอารย์เพิ่นมาซ่อยได้ถึงธรรมอย่างน้อยนิพพานพ้นทุกข์ภัย…ลูกเอยด้วยความฮักและอาลัยยิ่งจาก…แม่………………………..แด่คุณพ่อ………………ชีวิตพ่อ ทนลำบาก มามากยิ่งทำทุกสิ่ง ทั้งทำนา ทั้งค้าขายทั้งเลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ดไก่ เลี้ยงวัวควายเหนื่อยเพียงใด ไม่เคยบ่น ทนหมั่นเพียรตื่นแต่ดึก ฝึกฝน ให้ทนสู้ให้ลูกรู้ การงาน คิดอ่านเขียนให้ลูกมี ความหวัง ตั้งใจเรียนให้พากเพียร ให้สินทรัพย์ นับอนันต์ชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก ถึงที่หมาย ได้ดั่งฝันประสบโชค มีสุข ทุกคืนวันเป็นมิ่งขวัญ พันผูก ลูกร่มเย็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณพ่อแล้วไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็นเคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปขอจงสู่ สุคติ เถิดคุณพ่อกรรมดีก่อ กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล คุณพ่อให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานเป็นพี่น้อง ได้อุดหนุน เกื้อกูลกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า จะเข้าถึง ซึ่งนิพพานด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก ภรรยาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน…………………..แด่คุณแม่……………………ลูกเจ็ดคน แม่ทนเลี้ยง เพียงเพราะรักอยู่เป็นหลัก เป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกข์ โศกเศร้า แม่เข้าใจดุจร่มไทร ให้วิหก นกพึ่งพาคอยแนะนำ พร่ำวอน คอยสอนสั่งจะนอนนั่ง ให้เฝ้าฝึก หมั่นศึกษาคอยถามไถ่ ให้ใฝ่ดี มีวิชาเป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพตน จนวันตายชีวิตแม่ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก ถึงฝั่งฝัน ดั่งมั่นหมายประสบโชค ประสบสุข สนุกสบายเลี้ยงตัวได้ มีหลักฐาน มีบ้านเรือนพระคุณแม่ ยิ่งใหญ่ ในใจลูกรักพันผูก ได้พึ่งพา หาใดเหมือนจะจดจำ คำสั่งแม่ ไม่แชเชือนทำให้เหมือน แม่สั่งไว้ อยากให้เป็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณแม่แล้วไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็นเคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปลูกหลานญาติ มาส่งแม่ ในวันนี้ต่างล้วนมี ใจรักมั่น ไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใดทั้งใกล้ไกล มาส่งให้ แม่ไปดีขอกุศล ผลบุญ ลูกหลานสร้างเป็นพลัง ส่งแม่ให้ ไปสุขีสู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานได้ตอบแทน พระคุณท่าน นานแสนนานเหล่าภัยพาล ไม่มาพราก เราจากกันด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน………………….แด่…..คุณพ่อ………………….ลูกแปดคน พ่อทนเลี้ยง เพียงเพราะรักอยู่เป็นหลัก เป็นมิ่งขวัญ ไม่หวั่นไหวเมื่อยามทุกข์ โศกเศร้า พ่อเข้าใจดุจร่มไทร ให้วิหก นกพึ่งพาคอยแนะนำ พร่ำวอน คอยสอนสั่งจะนอนนั่ง ให้เฝ้าฝึก หมั่นศึกษาคอยถามไถ่ ให้ใฝ่ดี มีวิชาเป็นเครื่องหา เลี้ยงชีพตน จนวันตายชีวิตพ่อ เป็นแบบอย่าง ให้แก่ลูกเดินทางถูก ถึงฝั่งฝัน ดั่งมั่นหมายประสบโชค ประสบสุข สนุกสบายเลี้ยงตัวได้ มีหลักฐาน มีบ้านเรือนพระคุณพ่อ ยิ่งใหญ่ ในใจลูกรักพันผูก ได้พึ่งพา หาใดเหมือนจะจดจำ คำพ่อไว้ ไม่แชเชือนทำให้เหมือน พ่อสั่งไว้ อยากให้เป็นต่อแต่นี้ ไม่มี คุณพ่อแล้วไร้วี่แวว หาไหน ก็ไม่เห็นเคยปรึกษา คุยสนุก ทุกเช้าเย็นต่อนี้เป็น สุดแต่กรรม จะนำไปลูกหลานญาติ มาส่งพ่อ ในวันนี้ต่างล้วนมี ใจรักมั่น ไม่หวั่นไหวถึงอยู่ห่าง แห่งหน ตำบลใดทั้งใกล้ไกล มาส่งให้ พ่อไปดีขอกุศล ผลบุญ ลูกหลานสร้างเป็นพลัง ส่งพ่อให้ ไปสุขีสู่สวรรค์ ชั้นฟ้า สุขาวดีอันเป็นที่ สุขสันติ์ นิรันดร์กาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานเป็นพี่น้อง ญาติมิตร สนิทกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า จะเข้าถึง ซึ่งนิพพานด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน…………………แด่..คุณพ่อทำนอง ลำยาว………………..พ่อใหญ่มาเกิดแต่ก้ำ บ้านเก่าเมืองอุบลฝนบ่มาฮวยฮำ หลายปี มีแต่แล้งขี่เกวียนมาส่องแส่ง ยามเดือนหงาย จั่งออกย่างยามกลางเว็นแดดฮ้อน ต้องนอนยั้งพักเซาหลายคืนเข่า ได้มาฮอดพระธาตุพนมพาลูกเมียก้มวันทา ขอพรให้มีโชคในดินแดนบ่เคยฮู้ให้อยู่ดีมีนาไฮ่ลูกหลานไปเทือนี้ ตายหน้าบ่ต่าวคืนลูกกะไห้สะอึ้น…..อยากคืนเมือบ้านเก่าจั่งแม่นอุ๋กอั่งเอ้า สิไปหน้ากะห่วงหลังเดินทางไกลยาวเยิ้น เกือบเคิงเดือนมาฮอดบ่อนที่กินนอนสู่มื้อนี้ มีนาฮั้วไฮ่สวนลูกเจ็ดคนออกครัวแล้วมีลูกหลานเพิ่มตื่มทุกข์ให้ยืมมีให้ใช้ ช่อยเหลือให้ได้ทั่วกันบุญคุณของพ่อนั้น ทะเลหลวงกะบ่ส่ำท้องฟ้าเพิ่นว่ากว้าง บ่เคิ่งเสี่ยวพ่อเฮามื้อนี้เจ้า…. ได้มาจากพวกเฮาไปลูกหลานต่างอาลัย หลั่งไหลมางานเจ้าจากบ้านเหนือบ้านใต้ ทั้งใกล้ไกลได้ฮู้ข่าวพากันมาส่งเจ้า กินทานสร้างส่งกุศลขอผลบุญพ่อเคยสร้าง ทานมัยพ่อเคยก่อบุญพ่อแม่พี่น้อง กินทานสร้างให้หลั่งโฮมเป็นพลังดลให้พ่อไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้ง วิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อ ขอเป็นลูกเป็นหลานอยู่นำกันนานโดน ได้ตอบแทนพระคุณพ่อรอไปจนฮอดมื้อ….พระศรีอารย์..เพิ่นมาซอยได้ถึงธรรมอย่างน้อย..นิพพานพ้นทุกข์ภัย พ่อเอยด้วยความฮักและอาลัยยิ่งจาก…ลูกหลาน และญาติพี่น้องทุกคน……………………………แด่….คุณพ่อของลูก ๆ……………………………ยามเจ็บป่วย หวังพึ่งพา พ่อเราได้ยามเจ็บไข้ หวังพ่อเรา เฝ้ารักษายามเราสอง ต้องชะแร แก่ชราหวังไว้ว่า เราจะอยู่ ดูแลกันเราลงหลัก ปักฐาน มีบ้านช่องมีพี่น้อง มากมาย ดังใฝ่ฝันมีบ้านรถ ไร่นา สาระพันใกล้ความฝัน เป็นจริง ทุกสิ่งไปแต่ทุกอย่าง กลับกลาย เป็นไม่แน่พ่อเราแย่ ป่วยไข้ ไม่สร่างหายถึงยาดี หมอเก่ง สักเพียงใดแต่สุดท้าย ต้องพลัดพราก จากแม่ไปอย่าห่วงแม่ ห่วงลูกหลาน ห่วงบ้านสวนทุกสิ่งล้วน อนิจจัง พังสลายเกิดมาแล้ว ได้พบแน่ แก่เจ็บตายต่างเพียงใคร ตายเร็วช้า มากกว่ากันจงไปดี มีสุข เถิดนะพ่อจงเกิดก่อ ความสุข อย่างที่ฝันขอกรรมดี จงให้ผล ดลบันดาลดวงวิญญาณ พ่อสมหวัง ดั่งตั้งใจขอจงสู่ สุคติ สู่ที่ชอบกรรมดีกอบ กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล พ่อให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้อีกหนขอกุศล ส่งให้ ได้ดั่งฝันเพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า ฟ้าสิ้น ดินมลายด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…แม่…….. และลูก ๆ ทุกคน…………………………………………………..แด่..คุณพ่อของลูก ๆ (ผญา)………………………………………………….ยามแม่เจ็บป่วยไข้ หวังใจ ได้เพิ่งพ่อพาหาหมอ ปิ่นปัวให้ อยู่เฝ้าบ่ห่างกายยามเป็นตายายเฒ่า ชรากาลใกล้ฝั่งหวังเจ้าเป็นหมู่เพื่อน พาเข้าวัด ไปเฮ็ดบุญเฮาได้ลงทุนสร้าง หลักฐานมีบ้านช่องมีพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานเพิ่ม ดังพ่อฝันเฮามีบ้านมีรถ มีไฮ่นา ทุกสิ่งอย่างย่างไปได้สู่หม่อง บ่อายหน้าหมู่เขาแต่เจ้ามาป่วยไข้ บ่ส่วงหายเป็นตาหน่ายพาไปปัวสู่หม่อง ที่คนเว้ากล่าวเถิงเทิงหมอไกลหมอใกล้ พาไปหา ให้เพิ่นซอยได้แต่คอยสู่มื้อ บ่หายจ้อย จนจ่อยตายข้อยไห้จนเมื่อยม้อยสะหวอยไปกะหลายเทือแต่ต้องอยู่เพื่อลูกเต้าซ่อยเขาให้ใหญ่สูงมวลป้าลุงญาติพี่น้องเพิ่นกะซ่อยเหลือเฮาเจ้าอย่าห่วงทางหลังให้ไปดีอย่ามีฮ้อนขอกราบวิงวอนไหว้พระรัตนะตรัยให้เพิ่นซอยกรรมดีทั้งใหญ่น้อยเคยทำไว้ให้หลั่งโฮมเป็นพลังดลให้พ่อไปดีมีสุขยิ่งสู่สวรรค์คิ้งนิ้งวิมานฟ้าบ่อนสำบายคันแม่นตายได้เกิดพ้อขอให้ฮักแพงกันผูกสัมพันธ์กลมเกลียวฮักแพงกันทุกชาติสมปรารถนาทุกด้านทั้งเวียกงานการหน้าที่สุขภาพดีสมมาดมุ่งยืนหมั่นท่อหมู่เขา อ้ายเอยด้วยความฮักและอาลัยอย่างยิ่งจาก…แม่ขวด และลูก ๆ สู่คน……………………………แด่…คุณพ่อของลูก ๆ…………………………..ได้ข่าวร้าย นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายน้ำตาไหล รินรุด สุดจะฝืนกราบวิงวอน เทพไท้ ให้พ่อคืนแม้ดึกดื่น เพียงใด หลับไม่ลงพ่อกลับมา เพียงร่าง ไร้ชีวิตเหมือนดวงจิต ลูกเมียแยก แตกเป็นผงความใฝ่ฝัน มั่นหมาย สลายลงแม้ฝึกปลง ใจล่วงหน้า เจียนบ้าตายขอจงสู่ สุคติ สู่ที่ชอบกรรมดีกอร์ป กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล พ่อให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้อีกหนขอกุศล ส่งให้ ได้ดั่งฝันเพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า ฟ้าสิ้น ดินมลายด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ภรรยา ลูก ๆ และญาติพี่น้องทุกคน…………………………….แด่…คุณแม่ของลูก ๆ……………………………ได้ข่าวร้าย นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายน้ำตาไหล รินรุด สุดจะฝืนกราบวิงวอน เทพไท้ ให้แม่คืนแม้ดึกดื่น เพียงใด หลับไม่ลงแม่กลับมา เพียงร่าง ไร้ชีวิตเหมือนดวงจิต พ่อแยก แตกเป็นผงความใฝ่ฝัน มั่นหมาย สลายลงแม้ฝึกปลง ใจล่วงหน้า เจียนบ้าตายขอจงสู่ สุคติ สู่ที่ชอบกรรมดีกอบ กุศลสร้าง ไม่ห่างหายโปรดช่วยดล แม่ให้ ไปสบายสู่ที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมานหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้อีกหนขอกุศล ส่งให้ ได้ดั่งฝันเพียงได้พบ ประสบพักตร์ ให้รักกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า ฟ้าสิ้น ดินมลายด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…สามี ลูก ๆ และญาติพี่น้องทุกคน…………………….บุญบาป (ผญา)……………………ยามเจ้าเกิดมานั้น บ่มีอิหยังจักอย่างมาแต่โตล้อนจ้อน ส่งในน้อยกะบ่มีเจ้ามาสู่โลกนี้ ได้มีเป็นตั้งหลายอย่างทั้งเงินทองรถบ้าน นาฮั้วไฮ่สวนเจ้ามีจนครบถ้วน สรรพสิ่งอำนวยสุขแต่กะหนีความทุกข์ ย้อนสังขารบ่พ้นบ่ว่าจนมีได้ เป็นนำกันคือเจ็บป่วยเคยหร่อสวยเป็นขี้ฮ้าย ยานตวบต้วยจ่อยผอมผมบ่ย้อมหงอกขาว สีดอกเลาแป่งแซ่งแฮงเคยหลายกะเหลือหน่อย ถอยหลังล้มท่าเดียวเหลียวเห็นคนเป็นสองหน้า สี่หูตาหน้าเปิงเคิงเบิ่งตั้งเหิงกะจั่งฮู้ หลานกูตั๊วนี่นึกว่าไผบาดถึงคราวตายนั้น ไผมันห้ามบ่อยู่แม่นสิรวยล้นฟ้า เกิดมาแล้วกะต้องตายบ่มีไผเอาไปได้ สรรพสิ่งเงินทองทรัพย์สมบัติทั้งผอง เอาไปนำบ่ได้เงินบาทเดียวลูกหลานให้ กะยังคงคือเก่าเขี่ยเอาตอนแจกข้าว พากันเอิ้นเงินปากผีเหลือแต่ชั่วดีฮ้าย ติดโตเฮาไปสู่บ่อนตอนเฮาตายจั่งสิฮู้ ว่าตายแล้วยุ่งส่ำใดกรรมดีดึงเฮาขึ้น กรรมชั่วทรามผัดมาจ่องหวังสิได้ขึ่นสวรรค์ค้องน้อง ผัดจ่องไว้เป็นเผดผีบ่อนใดดีสิไปเกิด ผัดยาดแย่งบ่ทันเขาได้แต่เนาทนทุกข์ เป็นเผดผีบ่มีหม่องจั้งหวังลูกหลานทำบุญให้ หลายปีกะบ่เฮ็ดจักเทือสิเมือบอกพวกเขากะบ่ได้ ยมบาลฮ้ายบ่ให้มาย้อนว่าทานเฮาหน่อย ศีลเฮากะขาดจ่องป่องแจ่งแป่งแฮงบ่พอสิส่งเฮาไปเกิดได้ ยมบาลให้ซอยงานทั้งล้างจานล้างหม้อ ก่อไฟใส่หม้อกระทะใหญ่ไล่แทงพวกที่ทำบาปฮ้าย ถีบลงหม้อแม่นเมื่อยหลายคันแม่นทำบุญไว้ เถิงยามตายสิบ่ยากตายจากไปมื้อนี้ มีผู้เอิ้นขึ้นสวรรค์แห่นำกันยืดยืด ขึ้นสวรรค์เมืองม่วนนางฟ้าชวนไปนอนซ้อน เมืองฟ้าจังแม่นหลายสนุกบายสนุกคั้น สาวสวรรค์จนว่าเมือยไผบ่เคยได้ยินเรื่องนี้ ได้ฟังแล้วให้ฮำฮอนตอนยังเป็นคนนั้น หมั่นทำบุญเอาไว้แนหวังนำน้ำบ่หน้า ลูกหลานให้บ่แมนแนวบุญบาปนั้น ของไผมันคือกินแจ่วคันแม่นกินอิ่มแล้ว ยามแสบก้นกะแม่นมัน พี่น้องเอย…………………………………………………………แด่…คุณพ่อของลูก ๆ………………………………………………………..ได้ข่าวร้าย พ่อหกล้ม นอนสลบมีคนพบ พาส่งหมอ รอฟังผลกราบวิงวอน เทพไท้ ให้ช่วยดลบุญกุศล ลูกเมียก่อ พ่อทำมาให้พ่อฟื้น คืนมา เหมือนก่อนเก่าได้พาเข้า โรงบาล ทันรักษาให้พ่อหาย พลิกฟื้น คืนชีพมาหมอรักษา ชีวิตรอด พ่อปลอดภัยเขาส่งพ่อ มาเพียงร่าง ไร้ชีวิตเหมือนดวงจิต ลูกเมียแยก แตกสลายความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลายเหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน กลืนน้ำตาขอตั้งจิต อธิษฐาน ส่งคุณพ่อจงเกิดก่อ สุขสมหวัง ดังปรารถนาได้มีเป็น เช่นที่หวัง ดั่งจินตนาเสวยสุข บนชั้นฟ้า ตลอดกาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานเป็นพี่น้อง ญาติมิตร สนิทกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า ฟ้าสิ้น ดินมลายด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน………………………………แด่…คุณพ่อของลูก ๆ……………………………..ได้ข่าวร้าย พ่อเป็นลม ล้มสลบมีคนพบ พาส่งหมอ รอฟังผลกราบวิงวอน เทพไท้ ให้ช่วยดลบุญกุศล ลูกเมียก่อ พ่อทำมาให้พ่อฟื้น คืนมา เหมือนก่อนเก่าได้พาเข้า โรงบาล ทันรักษาให้พ่อหาย พลิกฟื้น คืนชีพมาหมอรักษา ชีวิตรอด พ่อปลอดภัยเขาส่งพ่อ มาเพียงร่าง ไร้ชีวิตเหมือนดวงจิต ลูกเมียแยก แตกสลายความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลายเหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน กลืนน้ำตาขอตั้งจิต อธิษฐาน ส่งคุณพ่อจงเกิดก่อ สุขสมหวัง ดังปรารถนาได้มีเป็น เช่นที่หวัง ดั่งจินตนาเสวยสุข บนชั้นฟ้า ตลอดกาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานเป็นพี่น้อง ญาติมิตร สนิทกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า ฟ้าสิ้น ดินมลายด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน……………………………แด่…คุณพ่อของลูก ๆ…………………………..ได้ข่าวร้าย ใจสั่น หวั่นวิตกข่าวโกหก หรืออย่างไร ก็ไม่สนกราบวิงวอน เทพไท้ ให้ช่วยดลบุญกุศล ลูกเมียก่อ พ่อทำมาให้พ่อฟื้น คืนมา เหมือนก่อนเก่าได้พาเข้า โรงบาล ทันรักษาให้พ่อหาย พลิกฟื้น คืนชีพมาหมอรักษา ชีวิตรอด พ่อปลอดภัยพ่อกลับมา เพียงร่าง ไร้ชีวิตเหมือนดวงจิต ลูกเมียแยก แตกสลายความมาดมั่น มุ่งหวัง พังทลายเหลือสุดท้าย เพียงสุดฝืน กลืนน้ำตาขอตั้งจิต อธิษฐาน ส่งคุณพ่อจงเกิดก่อ สุขสมหวัง ดังปรารถนาได้มีเป็น เช่นที่หวัง ดั่งจินตนาเสวยสุข บนชั้นฟ้า ตลอดกาลหากชาติหน้า เกิดใหม่ ได้พานพบขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลานเป็นพี่น้อง ญาติมิตร สนิทกันรักผูกพัน ทุกชาติ ไม่คลาดคลามีอายุ ยืนยาว จนเฒ่าแก่ได้ดูแล กันและกัน ดังปรารถนาขอให้รัก คงมั่น ดั่งสัญญาไปจนกว่า ฟ้าสิ้น ดินมลายด้วยความรักและอาลัยยิ่งจาก…ภรรยา ลูก หลาน และญาติพี่น้องทุกคน

อันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องวายตายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงหนาเราอันยศลาภหาบไปไม่ได้แน่แว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนแม้ร่างตนเขาก็เอาไปเผาไฟอย่าแบ่งชั้นวรรณะเลยมนุษย์ต่างถึงจุดสุดท้ายกลายเป็นผีหลุมฝังศพกลบสิ้นซากอินทรีย์ไพร่ผู้ดีมีหรือจนไม่พ้นตาย

กลอนที่สามารถปรับใช้ในงานศพได้(จากหนังสือสวดมนต์แปลของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญอ.พาน จ.เชียงราย)สกุลเอ๋ยสกุลสูง ชักจูงจิตฟูชูศักดิ์ศรีอำนาจนำความสง่าอ่าอินทรีย์ ความงามนำให้มีไมตรีกันความร่ำรวยอวยสุขให้ทุกอย่าง เหล่านี้ต่างรอตายทำลายขันธ์วิถีแห่งเกียรติยศทั้งหมดนั้น แต่ล้วนผันมาประจบหลุมศพเอย

(จากหนังสือสวดมนต์แปลของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญอ.พาน จ.เชียงราย)ตัวเอ๋ยตัวหยิ่ง เจ้าอย่าชิงติซากว่ายากไร้เห็นจมดินน่าสลดระทดใจ ที่ระลึกสิ่งไรก็ไม่มีไม่เหมือนอย่างบางศพญาติตบแต่ง เครื่องแสดงเกียรติยศเลิศประเสริฐศรีสร้างสานการบุญหนุนพลี เป็นอนุสาวรีย์สง่าเอย

(บทนำพิกรงานฌาปนกิจศพของคุณน้ำชา)ทุกชีวิตมีเกิดในเบื้องต้น แล้วก็วนเจ็บแก่ให้แลเห็นในตอนกลางทุกอย่างต่างๆ เป็น ไม่ยกเว้นตอนท้ายตายทุกคน

(ความดี)ดินจะกลบลบกายวายสังขาร ไฟจะผลาญชีพให้มลายสูญแต่ความดีที่ทำได้ค้ำคูณ ย่อมเทิดทูนแทนซากเมื่อจากไป

(มาเปล่าไปเปล่า)เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า จะโลภมากมัวเมาไปถึงไหน
เมื่อเจ้าตายก็มิได้อะไรไป เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา

(ทรัพย์สมบัติ)อันทรัพย์สินถิ่นฐานทั้งบ้านช่อง อีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติของตัวได้ชั่วกาล จะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ ถึงตัวแก่กายดับไม่ลับหายจะสถิตย์ติดแน่นแทนร่างกาย ชนทั้งหลายสรรเสริญเจริญพร

(ยศลาภ)ยศและลาภหาบไปไม่ได้แน่ เว้นก็แต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชน ร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟ

(ความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร)
อนิจจังสังขาราว่าไม่เที่ยง เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอทั้งผู้ดีเข็นใจตายเตียนยอ แม้นตัวหมอยังต้องตายวายชีวาต์

(หนีไม่พ้นความตาย)อันความตายชายนารีหนีไม่พ้น ถึงมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันที ไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็ว

(ไม่แน่นอน)หากคนเราได้ทุกอย่างดั่งที่คิด สิ้นชีวิตจะเอาของกองไว้ไหนมีได้บ้างเสียงบ้างช่างปะไร เราตั้งใจทำดีเท่านี้พอ

(เปรียบเทียบสัตว์กับคน)พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์ สถิตย์ทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา(สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส : กฤษณาสอนน้องคำฉันท์)

(เปรียบเทียบสัตว์กับคน)อันวัวควายตายเล่า เหลือเขาหนัง ช้างตายยังเหลืองาสง่าศรีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดี บรรดามีประดับไว้ในโลกา

รูปัง ชีรติ มจฺจานํ นาม โคตฺตํ น ชีรติ (ไทยกลาง)อันร่างกายตายแล้วก็สูญสิ้น ถมแผ่นดินหมดไปไร้ความหมายส่วนชื่อเสียงชั่วดีไม่มีวาย เป็นที่หมายกล่าวขานนิรันดร

(ไทยเหนือ ; pornphot)ปล๋ากล๋ายเป๋นฮ๊า คนกล๋ายเป๋นหยัง ต๋ายแล้วเหม็นดัง กลิ่นกลบทั่วบ้านถึงเป็นเมียผัว เปิ้นกะผ่าจ้าน ตัดขาดวิญญาณ เรียกร้องสิ่งตี้บ่าต๋าย ชื่อเสียงปี้น้อง ดีชั่วติดต้อง ตั๋วไปแม้นว่าไปต๊ก อยู่ห้องแหนไหน จื่อเสียงบ่าไป โตยใจ๋หนาเจ้า ๆ

(ความตาย ; หลวงตาแพรเยื่อไม้)เมื่อตอนเช้าเคล้าชื่นระรื่นรส พอสายหมดลมลับลงดับขันธ์ เมื่อตอนสายได้สนุกสุดสุขครัน พอบ่ายพลันชีวาตม์ลงขาดรอน เมื่อตอนบ่ายรายล้อมพร้อมหน้าญาติ พอเย็นขาดชีวาลงคาหมอน เมื่อตอนเย็นเล่นสนุกไม่ทุกข์ร้อน พอค่ำมรณ์ม้วยมิดอนิจจัง

ความไม่แน่นอนของชีวิต โคลงโลกนิติ(ไทยกลาง)เช้ายังแลเห็นหน้า สายตาย สายยังอยู่สุขสบาย บ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกาย เย็นดับชีพนา เย็นยังหยอกลูกด้วย ค่ำม้วยอาสัญ

(ไทยเหนือ ; pornphot)ก็เมื่อตะเจ๊า เฒ่าบ่าเป็นหยัง ขวายมาตึงตัง สิ้นลมเหียจ้อยตอนขวายก็หั๋น นั่งกั๋นเรียบร้อย บ่ายมาเงียบวอย ว่าอั้นตอนบ่ายไค่หัว ลูกคอเป๋นจั๊น เย็นดับชีพพลัน กั๋นไปอย่าว่ากั๋นเต๊อะ เย็นไกว๋เปลไหว หยอกลูกหลานไป สิ้นใจ๋ต๋อนค่ำ ๆ

(ค่าว ; ปี่หนานชาติ ใจแก้ว)งัวควายจ๊างม้า ต๋ายแล้วเหลือหนัง ดูกเขาขนยัง เอาใจ๊ก๋านได้มาจ๋าลงสุด ขี้มีในไส้ คนยังเอาไป เลี้ยงต๊องคนเฮาถ้าต๋าย สหายปี่น้อง ไผบ่อ่วงข้อง อาลัยสุดแต่ดูกพั๊วะ เอาขว้างแสนไกล๋ กลั๋วจักเป็นภัย ผีมาหลอกบ้าน

(ผู้รวบรวมแต่งต่อจาก ปี่หนานชาติ ใจแก้ว)จะเป๋นป้อก๊า หรือว่าอาจ๋ารย์ ข้าราชการ คนดีบ้าใบ้ความชั่วรีบหนี ความดีรีบใกล้ รีบหาเร็วไว ปี้น๊องความดีมีหลาย ไผก็แซ่ซ้อง อยากจะเกี่ยวข้อง จ้วยงานเป็นคนขาวจั๊วะ หล่อสวยเอาก๋าน เลวเหลือประมาณ ไผอยากเข้าใกล้ ๆ

(อะไร ที่ไหน ; ท่านพุทธทาส)อันความงาม มีอยู่ตาม หมู่ซากผีอันความดี อยู่ที่ละ สละยิ่งความเป็นพระ อยู่ที่เพียร บวชเรียนจริงนิพพาน ดิ่ง อยู่ที่ตาย ก่อนตาย เอยฯ

(ความตาย; ninjahatori ภูเก็ต)ความตาย….ไม่…..มีแบ่ง………..แยกเรื่องเพศความตาย….ไม่…..มีขอบเขต…..เรื่องศาสนาความตาย….ไม่…..จำกัด………..วันเวลาความตาย….ไม่…..นำพา………..เรื่องของวัยความตาย….ไม่…..กำหนด………เรื่องชนชั้นความตาย….ไม่…..สำคัญ………..ตายที่ไหนความตาย….ไม่…..มีแบบอย่าง….ตายอย่างไรความตาย….ไซร้…เท่านั้น……….นิรันดร

เกร็ดงานศพหนีไม่ได้ จะหนีอื่น หมื่นแสน ในแดนโลก พอย้ายโยก หลบลี้ หนีพ้นได้ แต่หนีหนึ่ง ซึ่งมีชื่อ คือหนีตาย หนีไม่ได้ ใครไม่พ้น สักคนเดียว

มองตน คืนและวัน พลันดับ และลับล่วง ท่านทั้งปวง จงอุตส่าห์ หากุศล มองชีวิต คิดถึง รำพึงตน ชีวิตคน นั้นไม่ยืน ถึงหมื่นปี

ตายทุกคน อันความตาย ชายนารี หนีไม่พ้น มีหรือจน ก็ต้องตาย กลายเป็นผี ถึงแสนรัก ก็ต้องร้าง ห่างทันที ไม่วันนี้ ก็วันหน้า ช้าหรือเร็ว

ยมบาลไม่รับสินบน เมื่อถึงคราวม้วย ใครก็ช่วยไม่ได้ ต่อให้เหาะขึ้นไป อยู่บนสวรรค์ ก็จำต้องพราก จากวิมาน เพราะยมบาล ท่านไม่รับสินบน ถึงคราวตายแน่ ยาแก้ไม่มี ตายแน่เราหนี มันไปไม่พ้น จะเป็นราชา หรือมหาโจร ต้องทิ้งกายสกนธ์ อยู่บนเชิงตะกอน

สาเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์มี เพราะยึด ทุกข์ยืด เพราะอยาก ทุกข์มาก เพราะพลอย ทุกข์น้อย เพราะหยุด ทุกข์หลุด เพราะปล่อย อยากมาก ทุกข์มาก อยากน้อย ทุกข์น้อย หมดอยาก หมดทุกข์

ละครชีวิต อันโลกเรานี้ เหมือนโรงละคร ปวงนิกร เราท่านเกิดมา ต่างร่ายรำ ทำทีทำท่า ตามลีลา ของบทละคร บางครั้งก็เศร้า บางคราวก็สุข บางทีก็ทุกข์ หัวอกสะท้อน มีร้างมีรัก มีจากมีจร พอจบละคร ชีวิตก็ลา อันวรรคตอน ละครชีวิต เป็นสิ่งน่าคิด นะท่านเจ้าขา กว่าฉากจะปิด ชีวิตจะลา เราต้องทรมา อย่างสุดประมาณ

ความตายช่วยลดกิเลส นึกถึง ความตาย สบายนัก มักหักรัก หักหลง ในสงสาร บรรเทามืด โมหันธ์ อันธการ ทำให้หาญ หายสะดุ้ง ไม่ยุ่งใจ

เห็นใจกัน ยาม ๓ จ ยามจน ยามเจ็บ ยามจาก

  ค่าของคนค่าของคน  	มิได้นับ  	เพราะทรัพย์มากหรือนับจาก  	รูปลักษณ์  	สูงศักดิ์ศรีหากเกิดจาก  	คุณงาม  	และความดีผลงานที่  	จรรโลงโลก  	ให้ไพบูลย์

ค่าของคน อันวัวควาย ตายเหลือ เนื้อหนังเขา ช้างตายเน่า เหลืออยู่ งาคู่สอง มนุษย์เรา ตายลง เหมือนผงกอง เหลือสิ่งของ ดีชั่ว ติดตัวไป

ส่งเขา - เราก็จะถูกส่ง มาส่งเรา เท่านี้ แหละพี่น้อง จะโศกร้อง รำพัน กันไฉน และเมื่อถึง วันหน้า คราต่อไป คงมีใคร มาส่งท่าน เหมือนวันนี้

ยมบาลมาทุกนาที โลกหมุนเวียน เปลี่ยนไป ไม่คงที่ ประเดี๋ยวดี ประเดี๋ยวร้าย หลายสถาน ทั่วโลกา ฟ้าลั่น เหมือนสัญญาณ ยมบาล ผ่านมา ทุกนาที

มาเปล่าไปเปล่า ยามเจ้าเกิด มีสิ่งใด ติดกายบ้าง เห็นแต่ร่าง เปลือยเปล่า ไม่เอาไหน สร้างสมบัติ พัสถาน บานตะไท ถึงคราวไป ก็ไปเปล่า เหมือนเจ้ามา มีสิ่งใด ไปกับเจ้า ก็เปล่าสิ้น ผ้าสักชิ้น เงินสักเก๊ หรือเคหา สามีบุตร สุดที่รัก ยอดภรรยา ไม่เห็นว่า จะตามไป หรือใครมี เห็นแต่ธรรม คำสอน ขององค์พระ ที่พอจะ ตามไป ในเมืองผี เพราะฉะนั้น พึงหมั่นทำ แต่ความดี เพื่อเป็นที่ พึ่งเจ้า เมื่อคราวตาย

มาเปล่า ไปเปล่า เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน เมื่อเจ้ามา มือเปล่า เจ้าจะเอาอะไร เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา

ติดสินบนไม่ได้ แม้นมีเงินทอง กองล้น พ้นภูผา จะซื้อเอา ชีวาไว้ ก็ไร้ผล เมื่อความตาย มีหมายทั่ว ทุกตัวคน ติดสินบน เท่าไหร่ ชีพไม่คืน

ร่างกายสังขารไม่เที่ยง อันร่างกาย ชายหญิง ไม่จริงแน่ เกิดแล้วแก่ เจ็บตาย วายสังขาร แต่ชื่อเสียง ชั่วดี เหมือนตีตรา จะอยู่ช้า เชิดชู คู่โลกเอย

ราคาคน อันเป็ดไก่ ควายวัว เนื้อตัวมีค่า ขายเป็นสินค้า ได้ราคา มีคนต้องการ คนเราตาย กายเน่าเหม็น ไม่เห็นเป็นแก่นสาร เวลาสดชื่นก็มักรักกัน คนนี้ของฉัน คนนั้นของแก แต่พอตายแหงแก๋ ไม่ใช่ของแก ไม่ใช่ของฉัน

อานุภาพแห่งบุญ บุญเป็น ที่พึ่ง ถึงชาติหน้า บุญนำพา เป็นสุข ทุกสถาน บุญเป็นหลัก ถึงมรรค ผลนิพพาน บุญบันดาล สารพัด สวัสดี

ไม่แน่นอน เช้าเห็นหน้ากันอยู่ สายตาย สายยังอยู่สบาย บ่ายม้วย บ่ายยังรื่นเริงกาย เย็นดับ ชีพนา เย็นยังหยอกลูกด้วย ค่ำม้วย มรณา

สิ้นท่าน ดังโลกมืด เหมือนโลกความอบอุ่น ถูกหมุนกลับ แสงเทียนดับ วูบแล้ว แววไสว มืดไม่มี แสงสว่าง ฉายทางใด มีเพียงใจ ช้ำช้ำ กับน้ำตา เมื่อท่านอยู่ อยู่อย่าง ผู้สร้างเสริม จากจึงเพิ่ม โศกให้ อาลัยหา สิ้นท่านแล้ว สิ้นแสง แห่งดารา เราต่างมา น้อมไหว้ ไม่เสื่อมคลาย อันดีชั่ว ตัวตาย เมื่อภายหลัง ชื่อก็ยัง คงอยู่ มิรู้หาย เหมือนดวงตรา ตอกประทับ ติดกับกาย เป็นเครื่องหมาย บอกทั่ว ทุกตัวคน ส่วนความดี ที่ท่านทำ ประจำชีพ ดังประทีป ส่องสว่าง กลางเวหน ท่านทำดี ดีสนอง เป็นของตน ถึงวายชนม์ ชื่ออยู่ คู่โลกา

น้ำใจ น้ำเอยน้ำใจ จะมากจะน้อยเพียงไหน ใครจะว่า แม้น้อยนิด ก็ทราบซึ้ง ติดตรึงตรา ขอเพียงอย่า แห้งหาย สิ้นไมตรี ผูกน้ำใด ไหนเล่า เท่าน้ำจิต ผู้น้ำมิตร มากแม้น แสนสุขศรี ผูกน้ำคำ เจรจา ค่อยพาที สามสิ่งนี้ ผูกไว้ สุขใจเอย

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด วันพรุ่งนี้ อยู่ไกล ยังไม่เกิด ช่างมันเถิด อย่าร้อน ไปก่อนไข้ วันวานนี้ ผ่านแล้ว ให้แล้วไป อย่าเอาใจ ไปข้อง ทั้งสองวัน ถ้าวันนี้ สดชื่น ระรื่นจิต อย่าไปคิด หน้าหลัง มาคลั่งฝัน สิ่งที่แล้ว แล้วไป ให้แล้วกัน สิ่งที่ฝัน ยังไม่มา อย่าอาวรณ์

พระคุณของแม่ เมื่อเจ้าไข้ ไร้สุข แม่ก็ทุกข์อาทร อดหลับ อดนอน พยาบาลรักษา ยามเมื่อมดหมอ เขาร้องขอ ค่ายา แม่ดิ้นรน ใฝ่หา จนหน้าแดงหน้าดำ ทรัพย์สิน เงินสด หรือก็หมดสิ้น อีกจะกิน ก็ไม่มี เสียโดยซ้ำ แม่ต้องเอา ข้าวของ ไปเที่ยวเร่จำนำ หวังให้ลูกงาม ของแม่ รอดตาย เมื่อยามลูก จับไข้ ไม่กินข้าว แม่นั่งเฝ้า เตียงคอย ตะบอยป้อน เมื่อเห็นลูก ไม่หลับ แม่ไม่ยอมนอน ครั้นหน้าร้อน แม่ก็พัด กระพือลม ตกหน้าหนาว หนาวแล่น ตลอดอก แม้กอดกก ให้นอน ซ้อนผ้าห่ม ครั้นหน้าฝน ฝนฝอย ลงพรอยพรม ให้อยู่ร่ม ปิดรอบ หน้าต่างเรือน ลูกเจ็บไข้ ยากเข็ญ แม่เป็นทุกข์ ลูกมีสุข แม่จึงปลื้ม ลืมทุกข์ได้ รักลูก แสนแหนหวง ดั่งดวงใจ ตีด่าบ้าง ก็เพื่อให้ ลูกได้ดีวิชาคืออาภรณ์ล้ำค่า อันอาภรณ์ผ่อนผ้าสารพัด เป็นสมบัติภายนอกหลอกให้หลง ถึงแต่งงามตามวิสัยไม่มั่นคง ไม่ยืนยงเหมือนวิชาเป็นอาภรณ์ อันวิชาพาตนให้คนชอบ ใครจะลอบคร่าฉุดไม่หลุดถอน ติดตัวคงอยู่มั่นนิรันดร หาอาภรณ์ใดเปรียบเทียบได้เอยความรักของพ่อแม่ พ่อไม่มี เงินทอง จะกองให้ จงตั้งใจ พากเพียร เรียนหนังสือ หาวิชา ความรู้ เป็นคู่มือ เพื่อยึดถือ เอาไว้ ใช้เลี้ยงกาย พ่อกับแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า จะเลี้ยงเจ้า เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย เจ้าสบาย แม่กับพ่อ ก็ชื่นใจ…ฯลฯ พ่อแม่ส่ง ลูกเรียน เพียรอุตส่าห์ พ่อฟันฝ่า อุปสรรค แสนหนักเหลือ พ่อตั้งหน้า หาทุน มาจุนเจือ พ่อทำเพื่อ ลูกเจริญ เดินก้าวไกล

หน้าที่พ่อแม่นี้ พ่อแม่ควรบำรุงลูกเช่นนี้ หนึ่งย่อมชี้บาปกรรมอย่าทำหนา สองความดีให้ทำไว้ในกายา สามให้ศึกษาเล่าเรียนหมั่นเพียรไป สี่เมื่อลูกถึงวัยเติบใหญ่แล้ว ท่านยึดแนวหาคู่ดูสดใส ห้าลูกดีเป็นศรีในผองไทย สมบัติใดยกให้ลูกผูกชีวิน

หน้าที่ลูก หน้าที่ลูกมีห้าท่านว่าไว้ หนึ่งตั้งใจเลี้ยงพ่อแม่ตอบสนอง สองทำกิจของพ่อแม่ให้สมปอง สามประคองวงศ์พันธุ์ให้มั่นคง สี่ทำตนเป็นคนควรรับทรัพย์ ห้าท่านลับโลกไปกลายเป็นผง หมั่นทำบุญอุทิศจิตยืนยง บุญจะส่งให้พบสบความดี

หน้าที่สามี สามีดีมีห้าท่านว่าไว้ หนึ่งเข้าใจยกย่องประคองขวัญ สองไม่ดูถูกภรรยาให้จาบัลย์ สามผูกพันไม่นอกใจจนวายวาง สี่มอบความเป็นใหญ่ให้เสร็จสรรพ์ ห้าให้เครื่องประดับสำหรับร่าง สมบัติห้ามีครบจนไม่จาง เป็นเยี่ยงอย่างยอดสามีดีนักแล

หน้าที่ภรรยา ภรรยาดีมีห้าท่านว่าไว้ หนึ่งเข้าใจจัดการงานเคหา สองสงเคราะห์ญาติสามีที่ไปมา สามเสน่หาสามีไม่นอกใจ สี่รักษาทรัพย์ไว้มิให้ขาด ห้าหมั่นปัดกวาดบ้านเรือนไม่เชือนไถล สมบัติห้าถ้ามีในสตรีใด เธอทำได้นับว่าเลิศประเสริฐเอย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอนครไทยความเห็น (0)