นักก่อกวนออนไลน์

นักก่อกวนออนไลน์

รายการวิทยุ บีบีซี Why fake science spreadsfaster online than the truth    เตือนเราว่า โลกออนไลน์ที่นับวันเทคโนโลยีก้าวหน้า สื่อสารสะดวกขึ้นเรื่อยๆ    เป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กว้างขวาง    แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นช่องทางให้นักก่อกวนหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการสร้างความเข้าใจผิดด้วย

 คนเราจึงต้องพัฒนา “online literacy”หรือ รู้เท่าทันข่าวออนไลน์”    โดยเฉพาะข่าวจากโซเชี่ยลมีเดีย    และเกิดประเด็นว่า เจ้าของ online mediaplatform ต้องเอาใจใส่รับผิดชอบป้องกัน disinformation บน platform ของตนในระดับที่ตนสามารถทำได้   โดยต้องประกาศให้ผู้ใช้ รับทราบว่าตนในฐานะ platform provider ได้มีมาตรการป้องกัน misinformation ในระดับไหน    และผู้ใช้ต้องระมัดระวังในประเด็นใดบ้าง    ระบบ misinformation prevention นี้ ต้อง update บ่อยๆ    เพราะความสะดวกของการแพร่ information เป็นพื้นที่และปุ๋ยอย่างดีให้ disinformationerพัฒนาตัวเอง    เช่นเดียวกันกับระบบข้อมูลที่ดี เป็นโอกาสให้ hacker ได้ฝึกฝนตนเอง  

มนุษย์เกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่หลากหลาย    ทั้งด้านบวกและด้านลบ (ด้านกุศลและด้านอกุศล)    เมื่อเกิดพัฒนาการด้านบวก    ก็ต้องหาทางป้องกันมนุษย์นักดำเนินการด้านอกุศลด้วย   ทั้งในระดับบุคคล  ระดับ provider  และระดับรัฐ   แต่เรื่องนี้ดูภาครัฐจะเป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่า    ในขณะที่เราจัดดำเนินการเชิงรุกในการสร้างภูมิคุ้มกันระดับบุคคลได้   ผ่านการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กให้มีวิจารณญาณ (criticalthinking)   รวมทั้ง provider ก็ต้องมีมาตรการป้องกันและ update บ่อยๆ   

ขอบคุณ อ. หมอปรีดา มาลาสิทธิ์ ที่ส่งลิ้งค์นี้มาให้

วิจารณ์  พานิช

๔ก.พ. ๖๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

ทุกวันคนที่รับจ้างคอมเม้นท์ พูดจาหยาบคายและเชิงลบ เป็นเรื่องปกติกันเลยค่ะ