ความสะอาดทางสังคม

ความสะอาดทางสังคม

นสพ.บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ลงข่าว Wissanusays nation must work harder to fight graft   ว่าทั้งประเทศต้องช่วยกันขจัดปัญหาคอร์รัปชั่น    เพราะอันดับใน Transparency International's 2019Corruption Perceptions Index  ตกจาก ๙๙ เป็น ๑๐๑   โดยคะแนนคงเดิม อยู่ที่ ๓๖ จากคะแนนเต็ม๑๐๐  

รายละเอียดอ่านได้จาก(๒)

ผมมองว่าผู้ใหญ่ต้องทำเป็นตัวอย่าง    ผู้ปกครองบ้านเมืองต้องสะอาด    ต้องให้มีมาตรการจัดการการทุจริต อย่างไม่ไว้หน้าอินทร์หน้าพรหม   ไม่ใช่อย่างที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน    ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือนาฬิกาเพื่อน    ตอนนี้ก็มีเรื่องเครื่องตรวจไบโอเมตริคซ์สตม.  ๒.๑ พันล้านบาท    และอื่นๆ ที่พัวพันผู้ใหญ่ในบ้านเมือง

จะเป็นประเทศรายได้สูงสังคมดี    social norn ต้องเอาจริงเอาจังเรื่องความสะอาดทางสังคม    

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ม.ค. ๖๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)