2020-01-14 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – Backslash - slash - virgule

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
2020-01-14 Revision B

2020-01-14 

170114-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ชุด B – Backslash - slash - virgule

การใช้ถาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Ref.# www.gotoknow.org #621424

Revised on 2017.01.13

This is to SUPERSEDE 170114-3

Dictionary.com

ออกเสียง Backslash ‘BAK-slash’

ออกเสียง ‘virgule’ ‘VUR-gyool’

The Farlex Grammar Book

ให้รายละเอียด เกี่ยวกับ SLASH ที่ใช้แทนด้วย เครื่องหมาย ( / )

คำทางเทคนิคชื่อ VIRGULE และมีชื่ออื่นว่า ‘SLANT’ ‘SOLIDUS

หรือ ‘STROKE’ ที่เป็น common name ใน British English

(ใช้บ่อยครั้ง ใน Computer System เช่น UNIX และ WWW addresses)

(เพื่อแบ่งขั้นตอน ของ directories และ subdirectories ที่เก็บข้อมูล)

ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง ในการเขียน


ใช้แทรก ระหว่าง สองคำ เพื่อแสดงความเกี่ยวพันอย่าง ‘เร็วและชัดเจน’ ของทั้งสองคำนั้น

ใช้ ‘slash’ ได้ง่าย ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างทั้งสองคำที่มันเชื่อม

ถึงแม้ จะเห็นมีการเว้นวรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะถ้า “หนึ่งในคำที่เชื่อมนั้น มีหลายคำรวมกัน”

Collins English Dictionary

ให้ข้อสังเกตุ การใช้ SLASH ใน วงการพิมพ์

ว่า SLASH มีชื่ออื่นอีก คือ ‘diagonal’forward slash

separatrix‘shilling mark’ ‘solidus’ ‘stroke’ และ ‘virgule

โดยใช้ ‘a short oblique stroke’ ในข้อความ เพื่อแยกitems of information

เช่น ‘days’ ‘months’ และ ‘years’ เช่น (18/7/80)

หรือใช้กับ ’alternative words’ (เช่น and/or)

หรือแยก ตัวตั้ง (numerator) จาก ตัวหาร (denominator)

ในเลข เศษส่วน (fractions) เช่น (55/103)

เมื่อ SLASH เป็น British Slang หมายถึง ‘the act of urinating

โดยเฉพาะ ใช้ในวลี “have a slash

เมื่อใช้ SLASH ใน US และ CanadianEnglish

หมายถึง กิ่งและเศษไม้ ที่ถูกลิด/ถาก ตกอยู่ในบริเวณ หลังจากโค่นต้นไม้

และเป็น เครื่องหมาย ‘a short oblique stroke’

ในข้อความ เพื่อแยก ‘items of information’

เช่น days’ ‘months’ และ years’ เช่น (18/7/80)

หรือใช้กับ alternative words’ (เช่น and/or)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน B Revised 170114ความเห็น (0)